Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thị thuộc quy hoạch chi tiết xây dựn...

Giới thiệu chung Định hướng phát triển  
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thị thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở phường Châu Giang và phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên
Ngày 06/4/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 697/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thị thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở phường Châu Giang và phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên
Toàn văn Quyết định số 697/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thị thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở phường Châu Giang và phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên: QĐ697.pdf
Tin liên quan