Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Lịch tiếp dân  
18/10/2021
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Công văn số 1115/UBND-VP về việc tiếp tục tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sau thời gian tạm dừng do dịch COVID – 19 gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, phường; Đài truyền thanh thị xã; Cổng thông tin điện tử thị xã.
06/10/2021
Ngày 05/10/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số 1067/UBND-VP về việc tạm dừng tiếp công dân trên địa bàn thị xã Duy Tiên gửi Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thuộc thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường.
29/09/2021
Trước tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, để chủ động kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh không lây lan tại địa bàn thị xã, ngày 29/9/2021, UBND thị xã ban hành Công văn số 1047/UBND-VP về việc tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian dịch COVID – 19.
21/09/2021
Văn phòng Thị ủy Duy Tiên ban hành Công văn số 29-CV/VPTU ngày 21/9/2021 về việc đồng chí Bí thư Thị ủy tạm dừng tiếp công dân tháng 9/2021
20/07/2021
Văn phòng Thị ủy Duy Tiên vừa ban hành Thông báo số 19-TB/VPTU về lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2021 của đồng chí Bí thư Thị ủy Duy Tiên.
09/10/2020
Tải toàn văn giấy ủy quyền
28/12/2018
0226 3830 280 và 0989 344 402 là số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử thanhtrahuyenduytien@gmail.com là hòm thư điện tử để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo và hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của UBND huyện Duy Tiên
28/02/2017
Ngày 22/02/2017, UBND huyện Duy Tiên ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND kèm theo Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện.
22/04/2016
Lịch tiếp công dân năm 2016
27/12/2015
Từ ngày: 21/12/2015 đến ngày 27/12/2015
12
Previous Page 1-15 Next Page