Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Lịch tiếp dân  
19/01/2023
Ngày 19/01/2023, Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 409/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Tô Văn Kỷ ở Tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên
03/01/2023
Ngày 03/01/2023, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 03/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023
10/10/2022
Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 303/TB-UBND về giờ làm việc mùa đông tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã
18/10/2021
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Công văn số 1115/UBND-VP về việc tiếp tục tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sau thời gian tạm dừng do dịch COVID – 19 gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, phường; Đài truyền thanh thị xã; Cổng thông tin điện tử thị xã.
06/10/2021
Ngày 05/10/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số 1067/UBND-VP về việc tạm dừng tiếp công dân trên địa bàn thị xã Duy Tiên gửi Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thuộc thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường.
29/09/2021
Trước tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, để chủ động kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh không lây lan tại địa bàn thị xã, ngày 29/9/2021, UBND thị xã ban hành Công văn số 1047/UBND-VP về việc tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian dịch COVID – 19.
21/09/2021
Văn phòng Thị ủy Duy Tiên ban hành Công văn số 29-CV/VPTU ngày 21/9/2021 về việc đồng chí Bí thư Thị ủy tạm dừng tiếp công dân tháng 9/2021
20/07/2021
Văn phòng Thị ủy Duy Tiên vừa ban hành Thông báo số 19-TB/VPTU về lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2021 của đồng chí Bí thư Thị ủy Duy Tiên.
09/10/2020
Tải toàn văn giấy ủy quyền
28/12/2018
0226 3830 280 và 0989 344 402 là số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử thanhtrahuyenduytien@gmail.com là hòm thư điện tử để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo và hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của UBND huyện Duy Tiên
12
Previous Page 1-15 Next Page