Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Lịch tiếp dân  
20/07/2021
Văn phòng Thị ủy Duy Tiên vừa ban hành Thông báo số 19-TB/VPTU về lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2021 của đồng chí Bí thư Thị ủy Duy Tiên.
09/10/2020
Tải toàn văn giấy ủy quyền
28/12/2018
0226 3830 280 và 0989 344 402 là số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử thanhtrahuyenduytien@gmail.com là hòm thư điện tử để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo và hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của UBND huyện Duy Tiên
28/02/2017
Ngày 22/02/2017, UBND huyện Duy Tiên ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND kèm theo Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện.
22/04/2016
Lịch tiếp công dân năm 2016
27/12/2015
Từ ngày: 21/12/2015 đến ngày 27/12/2015