Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Lịch tiếp dân  
03/01/2024
Ngày 03/01/2024, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 01/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân năm 2024
20/12/2023
Văn phòng Thị ủy vừa ban hành Thông báo số 173-TB/VPTU về lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2023 của đồng chí Bí thư Thị ủy Duy Tiên
27/10/2023
Văn phòng Thị ủy vừa ban hành Thông báo số 153-TB/VPTU về lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2023 của đồng chí Bí thư Thị ủy Duy Tiên
09/10/2023
Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 107/TB-UBND về giờ làm việc mùa đông tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã
05/07/2023
Với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, những năm qua, Công an thị xã Duy Tiên đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức và công dân đến liên hệ và giải quyết công việc. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, tổ chức và công dân khi thực hiện thủ tục hành chính, Công an thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với Nhân dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính.
05/04/2023
UBND thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 23/TB-UBND thông báo Giờ làm việc mùa hè
27/02/2023
Ngày 27/02/2023, Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã Duy Tiên
19/01/2023
Ngày 19/01/2023, Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 409/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Tô Văn Kỷ ở Tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên
03/01/2023
Ngày 03/01/2023, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 03/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023
10/10/2022
Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 303/TB-UBND về giờ làm việc mùa đông tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã
18/10/2021
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Công văn số 1115/UBND-VP về việc tiếp tục tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sau thời gian tạm dừng do dịch COVID – 19 gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, phường; Đài truyền thanh thị xã; Cổng thông tin điện tử thị xã.
06/10/2021
Ngày 05/10/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số 1067/UBND-VP về việc tạm dừng tiếp công dân trên địa bàn thị xã Duy Tiên gửi Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thuộc thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường.
29/09/2021
Trước tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, để chủ động kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh không lây lan tại địa bàn thị xã, ngày 29/9/2021, UBND thị xã ban hành Công văn số 1047/UBND-VP về việc tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian dịch COVID – 19.
12
Previous Page 1-15 Next Page