Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Lịch tiếp dân  
05/04/2023
UBND thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 23/TB-UBND thông báo Giờ làm việc mùa hè
27/02/2023
Ngày 27/02/2023, Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã Duy Tiên
19/01/2023
Ngày 19/01/2023, Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 409/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Tô Văn Kỷ ở Tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên
03/01/2023
Ngày 03/01/2023, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 03/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023
10/10/2022
Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 303/TB-UBND về giờ làm việc mùa đông tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã
18/10/2021
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Công văn số 1115/UBND-VP về việc tiếp tục tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sau thời gian tạm dừng do dịch COVID – 19 gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, phường; Đài truyền thanh thị xã; Cổng thông tin điện tử thị xã.
06/10/2021
Ngày 05/10/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số 1067/UBND-VP về việc tạm dừng tiếp công dân trên địa bàn thị xã Duy Tiên gửi Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thuộc thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường.
29/09/2021
Trước tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, để chủ động kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh không lây lan tại địa bàn thị xã, ngày 29/9/2021, UBND thị xã ban hành Công văn số 1047/UBND-VP về việc tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian dịch COVID – 19.
21/09/2021
Văn phòng Thị ủy Duy Tiên ban hành Công văn số 29-CV/VPTU ngày 21/9/2021 về việc đồng chí Bí thư Thị ủy tạm dừng tiếp công dân tháng 9/2021
20/07/2021
Văn phòng Thị ủy Duy Tiên vừa ban hành Thông báo số 19-TB/VPTU về lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2021 của đồng chí Bí thư Thị ủy Duy Tiên.
09/10/2020
Tải toàn văn giấy ủy quyền
12
Previous Page 1-15 Next Page