Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
26/12/2019
Ngày 18/12/2019, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 2777/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Duy Tiên
18/07/2019
Sáng ngày 16/7/2019, Huyện đoàn Duy Tiên tổ chức sơ kết công tác đoàn và phòng thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
03/07/2019
Để hạn chế thiệt hại, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến, chủ động triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” và các nhiệm vụ quan trọng khác.
27/05/2019
Ngày 20/5/2019, Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên ban hành Quyết định số 409/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng điểm trường mới trường Tiểu học xã Bạch Thượng phục vụ con em công nhân Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Duy Tiên
27/05/2019
Ngày 20/5/2019, Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên ban hành Quyết định số 410/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng điểm trường mới trường Mầm xã Bạch Thượng phục vụ con em công nhân Khu công nghiệp trên địa bàn huyện.
06/05/2019
Ngày 03/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 716/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà đô thị phía Tây tuyến đường 68m đoạn từ Km 0+500 đến Km 1+200 thuộc địa bàn thị trấn Đồng Văn huyện Duy Tiên
06/05/2019
Ngày 03/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 718/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại xã Hoàng Đông huyện Duy Tiên
06/05/2019
Ngày 03/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 717/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị phía Đông tuyến đường 68m đoạn từ Km0 + 500 đén Km1 + 200 thuộc địa bàn huyện Duy Tiên
06/05/2019
Ngày 03/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 715/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư xây dựng Khu nhà ở Hano Park 2 tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên
05/11/2018
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường GPMB dự án: ĐTXD công trình cầu Phú Tiên vượt sông Nông Giang nối hai huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội với huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam, địa bàn xã Yên Bắc huyện Duy Tiên
12
Previous Page 1-15 Next Page
28/08/2020
Ngày 14/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1402/QĐ-UBND về việc Phê duyệt giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất đối với Liên danh Công ty TNHH Kim Thành và Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 6 thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đất đô thị thương mại Hòa Mạc, tại phường Hòa Mạc và phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam