Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Năm 2022, Thị xã Duy Tiên thực hiện giải phóng mặt bằng 31 dự án trên địa bàn với tổng diện tích 398,2 ha

Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  
Năm 2022, Thị xã Duy Tiên thực hiện giải phóng mặt bằng 31 dự án trên địa bàn với tổng diện tích 398,2 ha
Năm 2022, Thị xã Duy Tiên thực hiện giải phóng mặt bằng 31 dự án trên địa bàn với tổng diện tích 398,2 ha, Trong đó:

 - 9 Dự án đã hoàn thành gồm các dự án:

+ Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam;

+ Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ nút giao QL38B đến khu vực quy hoạch cảng Yên Lệnh thuộc địa bàn thị xã Duy Tiên;

+ Dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn;

+ Dự án đường kết nối từ QL38 đến cụm công nghiệp Châu Giang;

+ Dự án Khu đô thị thương mại Hòa Mạc - giai đoạn 2;

+ Dự án trung tâm hành chính xã Tiên Sơn;

+ Dự án tổ hợp giáo dục và đào tạo Khu Đại học Nam Cao;

+ Dự án đầu tư xây dựng cơ sở làm việc Công an phường Hòa Mạc và Công an phường Hoàng Đông thuộc Công an thị xã Duy Tiên;

+ Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ đến bà Quận đến Trường mầm non TDP Trại Quan Nha, phường Hòa Mạc.

- 6 Dự án cơ bản hoàn thành gồm các dự án:

+ Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Đại học Nam Cao giai đoạn 2 (Trục 3);

+ Dự án đường kết nối từ QL38- Khu Đại học Nam Cao (đường 68m);

+ Dự án XD hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất (vị trí 01, 02) tại phường Bạch Thượng;

+ Dự án xây dựng Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại Duy Hải (nay là phường Duy Hải) (giai đoạn 2);

+ Dự án xây dựng Khu nhà ở Hanopark2 tại địa bàn phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên;

+ Dự án Khu nhà ở Chợ Lương

 

-16 Dự án đang thực hiện dở dang tiếp tục thực hiện gồm các dự án:

+ Dự án án xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam của Công ty cổ phần Cảng quốc tế Hà Nam tại xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên;

+ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I;

+ Dự án Xây dựng mở rộng nghĩa trang phường Bạch Thượng phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng về phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng (giai đoạn I);

+ Dự án Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - Khu B tỉnh Hà Nam

+ Dự án Khu thương mại và Nhà ở đô thị tại phường Duy Minh và Duy Hải;

+ Dự án XD Khu nhà ở đô thị thuộc Quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại phường Châu Giang và phường Hòa Mạc;

+ Dự án Khu nhà ở đô thị Văn Xá;

+ Dự án Khu nhà ở đô thị Quang Thành tại phường Yên Bắc;

+ Dự án ĐTXD tuyến đường nối từ nút giao ngã ba Hòa Mạc đến đường ĐH 05 (từ Km0+00 đến Km2+560,41) theo hình thức đối tác công tư (PPP);

+ Dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn 2);

+ Dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến đường trục chính thuộc QH khu vực trung tâm hành chính mới Duy Tiên;

+ Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị phía Nam TDP Hoàng Lý, phường Hoàng Đông;

+ Dự án đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV Seoul Semiconductor Vina của tỉnh Hà Nam;

+ Dự án đường kết nối khu hành chính mới đến đê sông Hồng;

+ Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị phía Nam TDP Bùi, phường Yên Bắc;

+ Dự án xây dựng công trình Quân sự trong căn cứ chiến đấu thị xã Duy Tiên.

 

 

VP