Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thủ tục Hành chính

Danh sách thủ tục hành chính  
thủ tục hành chính
STTTên Thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan giải quyết
1 Quyết định về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cấp huyện
2 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Lĩnh vực Hộ tịch Cấp huyện
3 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch Cấp huyện
4 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch Cấp huyện
5 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Lĩnh vực Hộ tịch Cấp huyện
6 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Trình tự thực hiện: Lĩnh vực Hộ tịch Cấp huyện
7 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Lĩnh vực Hộ tịch Cấp huyện
8 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch Cấp huyện
9 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch Cấp huyện
10 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Lĩnh vực Hộ tịch Cấp huyện
11 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch Cấp huyện
12 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch Cấp huyện
13 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch Cấp huyện
14 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch Cấp huyện
15 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch Cấp huyện
16 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch Cấp huyện
17 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch Cấp huyện
18 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
19 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
20 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
21 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
22 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
23 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
24 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
25 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
26 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
27 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
28 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
29 Thủ tục phục hồi danh dự Bồi thường Nhà nước Cấp huyện
30 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường Nhà nước Cấp huyện
>>>|
Previous Page 1-30 Next Page