Skip Ribbon Commands
Skip to main content

05 dự án thực hiện Giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Duy Tiên cơ bản hoàn thành Quý I năm 2023

Hợp tác - Đầu tư Định hướng mục tiêu  
05 dự án thực hiện Giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Duy Tiên cơ bản hoàn thành Quý I năm 2023
Quý I, trên địa bàn thị xã Duy Tiên có 05 dự án thực hiện Giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành
5 dự án cơ bản hoàn thành gồm: 
+ Dự án Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - Khu B tỉnh Hà Nam; 
+ Dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến đường trục chính thuộc QH khu vực trung tâm hành chính mới Duy Tiên;
+ Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị phía Nam TDP Hoàng Lý, phường Hoàng Đông; 
+ Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị phía Nam TDP Bùi, phường Yên Bắc (DT-ĐT.21); 
+​Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở phía Đông cụm công trình phòng cháy chữa cháy, tại phường Hoàng Đông (DT-ĐT 13.21)​