Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

07/09/2021
Ngày 06/9/2021, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thị xã Duy Tiên
07/10/2010
Trước hết thay mặt cho những người xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp của UBND huyện Duy Tiên xin chúc các độc giả trong và ngoài nước luôn luôn mạnh khoẻ, an khang thịnh vượng.