Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bổ sung 4 khu công nghiệp tỉnh Hà Nam vào quy hoạch

Thông tin cần biết  
Bổ sung 4 khu công nghiệp tỉnh Hà Nam vào quy hoạch
Tại Văn bản số 16/TTg-CN ngày 3/2/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung 4 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.
 
Bổ sung 4 khu công nghiệp tỉnh Hà Nam vào quy hoạch.
 

Theo baochinhphu.vn

Baochinhphu.vn