Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN làng nghề Nha Xá và Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thu...

Thông tin cần biết  
THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN làng nghề Nha Xá và Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN làng nghề Tiên Sơn
UBND thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 305/TB-UBND Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư đối với 02 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Nha Xá và Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Tiên Sơn gửi các nhà đầu tư quan tâm

 

Nội dung cụ thể của Thông báo số 305/TB-UBND như sau:

Để triển khai đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề Nha Xá và Cụm công nghiệp làng nghề Tiên Sơn theo Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và chủ trương Phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030 đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 26/11/2021. Nhằm thu hút đầu tư, sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại 02 làng nghề Nha Xá, xã Mộc Nam và Đọi Tam, xã Tiên Sơn, cũng như góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


UBND thị xã Duy Tiên mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện 02 dự án với các thông tin như sau: 

I. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP LÀNG NGHỀ NHA XÁ

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Nha Xá. 

2. Mục tiêu đầu tư dự án:  Xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề với quy mô 8,0÷10,0ha đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và môi trường theo quy định để thu hút các hộ gia đình, doanh nghiệp thứ cấp tại thôn Nha Xá và địa phương khác vào đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

3. Nội dung, quy mô dự án: 

3.1.  Diện tích sử dụng đất: Khoảng 8,0÷10,0ha.

3.2. Quy mô đầu tư: Đầu tư san nền, đường giao thông, cây xanh, hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện và các hạng mục phụ trợ khác.

4.    Thời gian thực hiện, thời gian hoạt động của dự án:

4.1.   Thời gian thực hiện: 2022 - 2025.

4.2.   Thời gian hoạt động của dự án: không quá 50 năm.
5.    Địa điểm, vị trí ranh giới thực hiện dự án: 

5.1.   Địa điểm: Xã Mộc Nam,  thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

5.2.   Vị trí, ranh giới:

+ Phía Bắc: giáp đất dự trữ phát triển, khu dân cư thôn Nha Xá, xã Mộc Nam;

+ Phía Nam: giáp dự án nhà máy nước sạch Sông Hồng;

+ Phía Đông: giáp đất dự trữ phát triển, khu dân cư thôn Nha Xá, xã Mộc Nam; + Phía Tây: giáp đường quy hoạch rộng 42m.

6.   Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất gồm đất nông nghiệp, đất giao thông, đất thủy lợi, đất khác.

7.   Mục đích sử dụng đất: Bao gồm đất nhà xưởng sản xuất, đất hành chính dịch vụ, đất cây xanh mặt nước, đất giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật.

II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP LÀNG NGHỀ TIÊN SƠN

1.  Tên dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Tiên Sơn. 

2.  Mục tiêu đầu tư dự án:  Xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề với quy mô 7,8÷10,0ha đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và môi trường theo quy định để thu hút các hộ gia đình, doanh nghiệp thứ cấp tại thôn Đọi Tam và các địa phương khác vào đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

3. Nội dung, quy mô dự án: 

3.1.  Diện tích sử dụng đất: Khoảng 7,8÷10,0ha.

3.2. Quy mô đầu tư: Đầu tư san nền, đường giao thông, cây xanh, hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện và các hạng mục phụ trợ khác.

4.   Thời gian thực hiện, thời gian hoạt động của dự án:

4.1.   Thời gian thực hiện: 2022 - 2025.

4.2.   Thời gian hoạt động của dự án: không quá 50 năm.

5.  Địa điểm, vị trí ranh giới thực hiện dự án: 

5.1.   Địa điểm: Xã Tiên Sơn,  thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

5.2.   Vị trí, ranh giới:

+ Phía Bắc: giáp đường quy hoạch rộng 42m;

+ Phía Nam: giáp khu dân cư thôn Đọi Tam, xã Tiên Sơn;

+ Phía Đông: giáp đất dự trữ phát triển;

+ Phía Tây: giáp đất phát triển đô thị.

6.  Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất gồm đất nông nghiệp, đất giao thông, đất thủy lợi, đất khác.

7.  Mục đích sử dụng đất: Bao gồm đất nhà xưởng sản xuất, đất hành chính dịch vụ, đất cây xanh mặt nước, đất giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật.

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Thông tin liên hệ:

-  UBND thị xã Duy Tiên. Địa chỉ: Số 01, đường Lý Nhân Tông, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

-   Số điện thoại: 0226 3830 013. - Số fax: 0226 3832 280.

2. Nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Tại phòng Quản lý đô thị thị xã Duy Tiên.
(Việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án sẽ được triển khai theo quy định của pháp luật hiện hành)

UBND thị xã Duy Tiên đề nghị Quý Nhà đầu tư quan tâm, đăng ký./. 


Tải toàn văn Thông báo số 305/TB-UBND: Tải tại đây


VP