Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  
30/11/2022
Ngày 29/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
28/11/2022
Ngày 08/9/2022, UBND tỉnh ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022, định hướng giai đoạn 2022-2025 kèm theo Quyết định số 1708/QĐ-UBND.
25/10/2022
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 25/10/2022 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
17/10/2022
UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1714/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chiến lượctỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050
13/10/2022
UBND thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 305/TB-UBND Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư đối với 02 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Nha Xá và Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Tiên Sơn gửi các nhà đầu tư quan tâm
19/08/2022
UBND thị xã Duy Tiên phối hợp Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị ra mắt mô hình dân vận khéo thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm Ocop năm 2022. Tới dự có đồng chí Ngô Mạnh Ngọc – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, đồng chí Nguyễn Qúy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã
05/07/2022
Ngày 04/7/2022, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 3666/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công nhận tuyến phố văn minh trên địa bàn thị xã
05/07/2022
14 dự án đô thị UBND thị xã đang trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập đề xuất dự án đầu tư
20/06/2022
UBND thi xã đang thực hiện trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập đề xuất dự án đầu tư 04 dự án Nhà ở xã hội
12/04/2022
Ngày 12/4/2022, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số 325/UBNC-NV nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” cấp huyện, cấp xã gửi Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;Thủ trưởng các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường.
123
Previous Page 1-15 Next Page
25/03/2022
Ngày 17/3/2022, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Kế hoạch số 45 /KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
08/02/2023
Tại Văn bản số 16/TTg-CN ngày 3/2/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung 4 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.