Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  
17/04/2023
Ngày 17/4/2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 420/QĐ-UBND Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên
06/04/2023
Với mục đích duy trì, đẩy mạnh hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh (gọi chung là học sinh) trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông (gọi chung là trường học) nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho học sinh; Công tác triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị; phân công cụ thể, huy động sự tham gia, phối hợp nhiều cơ quan, ban ngành trong tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các nội dung Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh bảo đảm hiệu quả, kịp thời, theo quy định; Ngày 06/4/2023, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã Duy Tiên
21/03/2023
Quý I, trên địa bàn thị xã Duy Tiên có 05 dự án thực hiện Giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành
21/03/2023
Quý I, thị xã Duy Tiên có 15 dự án đang triển khai thực hiện
02/03/2023
Ngày 02 tháng 3 năm 2023, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND Tổ chức thực hiện Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt I năm 2023 để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
27/01/2023
Ngày 27 tháng 01 năm 2023 UBND thị xã Duy Tiên ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023
21/12/2022
Năm 2022, Thị xã Duy Tiên thực hiện giải phóng mặt bằng 31 dự án trên địa bàn với tổng diện tích 398,2 ha, Trong đó:
30/11/2022
Ngày 29/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
28/11/2022
Ngày 08/9/2022, UBND tỉnh ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022, định hướng giai đoạn 2022-2025 kèm theo Quyết định số 1708/QĐ-UBND.
25/10/2022
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 25/10/2022 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
17/10/2022
UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1714/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chiến lượctỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050
13/10/2022
UBND thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 305/TB-UBND Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư đối với 02 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Nha Xá và Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Tiên Sơn gửi các nhà đầu tư quan tâm
19/08/2022
UBND thị xã Duy Tiên phối hợp Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị ra mắt mô hình dân vận khéo thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm Ocop năm 2022. Tới dự có đồng chí Ngô Mạnh Ngọc – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, đồng chí Nguyễn Qúy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã
123
Previous Page 1-15 Next Page
25/03/2022
Ngày 17/3/2022, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Kế hoạch số 45 /KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
08/02/2023
Tại Văn bản số 16/TTg-CN ngày 3/2/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung 4 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.