Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  
19/12/2023
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ Mười Hai – Kỳ họp cuối năm 2023 HĐND thị xã khóa XX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các vị Đại biểu HĐND thị xã đã tích cực thảo luận, đóng góp những ý kiến quan trọng vào các báo cáo và xem xét, biểu quyết 100% nhất trí thông qua 17 Nghị quyết theo thẩm quyền.
27/11/2023
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về điều hành tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm 2023.
27/11/2023
Ngày 24/11/2023, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 128/TB-UBND Thông báo công bố công khai Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Duy Tiên và kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
22/09/2023
Tính từ đầu năm 2023 tới nay, thị xã Duy Tiên đã hoàn thành GPMB 5 dự án và đang triển khai giải phóng mặt bằng 20 dự án thu hút đầu tư
21/06/2023
Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
17/04/2023
Ngày 17/4/2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 420/QĐ-UBND Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên
06/04/2023
Với mục đích duy trì, đẩy mạnh hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh (gọi chung là học sinh) trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông (gọi chung là trường học) nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho học sinh; Công tác triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị; phân công cụ thể, huy động sự tham gia, phối hợp nhiều cơ quan, ban ngành trong tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các nội dung Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh bảo đảm hiệu quả, kịp thời, theo quy định; Ngày 06/4/2023, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã Duy Tiên
21/03/2023
Quý I, trên địa bàn thị xã Duy Tiên có 05 dự án thực hiện Giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành
21/03/2023
Quý I, thị xã Duy Tiên có 15 dự án đang triển khai thực hiện
02/03/2023
Ngày 02 tháng 3 năm 2023, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND Tổ chức thực hiện Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt I năm 2023 để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
27/01/2023
Ngày 27 tháng 01 năm 2023 UBND thị xã Duy Tiên ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023
21/12/2022
Năm 2022, Thị xã Duy Tiên thực hiện giải phóng mặt bằng 31 dự án trên địa bàn với tổng diện tích 398,2 ha, Trong đó:
30/11/2022
Ngày 29/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
28/11/2022
Ngày 08/9/2022, UBND tỉnh ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022, định hướng giai đoạn 2022-2025 kèm theo Quyết định số 1708/QĐ-UBND.
1234
Previous Page 1-15 Next Page
25/03/2022
Ngày 17/3/2022, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Kế hoạch số 45 /KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
08/02/2023
Tại Văn bản số 16/TTg-CN ngày 3/2/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung 4 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.