Skip Ribbon Commands
Skip to main content

15 dự án đang triển khai thực hiện trong Quý I năm 2023 của thị xã Duy Tiên

Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  
15 dự án đang triển khai thực hiện trong Quý I năm 2023 của thị xã Duy Tiên
Quý I, thị xã Duy Tiên có 15 dự án đang triển khai thực hiện

15 dự án đang thực hiện triển khai gồm:
+ Dự án án xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam của Công ty cổ phần Cảng quốc tế Hà Nam tại xã Chuyên Ngoại; 
+ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng-giai đoạn I, tỉnh Hà Nam;
+ Dự án Khu thương mại và Nhà ở đô thị tại phường Duy Minh và Duy Hải; 
+ Dự án XD Khu nhà ở đô thị thuộc Quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại phường Châu Giang và phường Hòa Mạc; 
+ Dự án Khu nhà ở đô thị Văn Xá; 
+ Dự án Khu nhà ở đô thị Quang Thành tại phường Yên Bắc;
+ Dự án ĐTXD tuyến đường nối từ nút giao ngã ba Hòa Mạc đến đường ĐH 05 (từ Km0+00 đến Km2+560,41) theo hình thức đối tác công tư (PPP);
+ Dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn 2); 
+ Dự án đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV Seoul Semiconductor Vina của tỉnh Hà Nam; 
+ Dự án đường dây và trạm biến áp 11kV Tiên Hiệp, tỉnh Hà Nam; 
+ Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Đại học Nam Cao giai đoạn 2 (Trục 3); 
+ Dự án đường kết nối từ QL38- Khu Đại học Nam Cao (đường 68m); 
+ Dự án xây dựng Khu nhà ở Hanopark2 tại địa bàn phường Duy Hải;
+ Dự án Khu nhà ở Chợ Lương; 
+ Dự án Hầm quận sự.​