Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uỷ ban MTTQ huyện khoá XX

Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy  
Uỷ ban MTTQ huyện khoá XX

UBMTTQ KHÓA XX

1. Ông Trần Đình Tiến

               Chức vụ: TVTU, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ thị xã

               Sinh năm: 1968
               Quê quán: xã Châu Sơn - thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: ĐH Ngoại ngữ

               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

2. Bà Phạm Thị Tâm

               Chức vụ: Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã.

               Sinh năm: 1976

               Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học Công đoàn – Chuyên ngành Công tác xã hội
               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

3. Ông Đặng Văn Đăng

               Chức vụ: Uỷ viên Thường trực Uỷ ban MTTQ thị xã

               Sinh năm: 1963

               Quê quán: xã Tiên Ngoại - thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

4. Ông Nguyễn Trung Hanh

               Chức vụ: Chính trị viên – Ban chỉ huy quân sự thị xã

               Sinh năm: 1974

               Quê quán: xã Mỹ Thọ – Huyện Bình Lục – Hà Nam

               Trình độ chuyên môn: Đại học

               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
5. Bà Chu Thị Hồng

              Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN thị xã

              Sinh năm: 1981

              Quê quán: xã Đọi Sơn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ Chuyên môn: Đại học

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

6. Ông Đinh Đức Cảnh

              Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân thị xã

              Sinh năm: 1980

              Quê quán: P. Bạch Thượng - thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

7. Bà Lê Thị Thu Phương

             Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

8. Ông Nguyễn Thế Đình

              Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã

              Sinh năm: 1953

              Quê quán: xã Mộc Nam - thị xã  Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Trung cấp

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

9. Ông Nguyễn Văn Thạch

              Chức vụ: Bí thư Thị đoàn
              Năm sinh: 1984

              Quê quán: Phường Châu Giang – thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

10. Ông Nguyễn Quang Oánh

              Chức vụ: Chủ tịch Hội khuyến học thị xã

              Năm sinh: 1942

              Quê quán: Phường Hoà Mạc - thị xã Duy Tiên 

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

11. Bà Phạm Thanh Hải Hằng

              Chức vụ: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã

              Sinh năm: 1974

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

12. Ông Lương Mạnh Lệ

              Chức vụ: Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong thị xã           

              Sinh năm: 1940

              Quê quán: xã Mộc Nam - thị xã Duy Tiên 

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

13. Ông Nguyễn Văn Mai

              Chức vụ: Chủ tịch Hội Doanh nghiệp TX Duy Tiên

              Sinh năm: 1953

             Quê quán: P. Hoàng Đông - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp 

              Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

14. Ông Vũ Công Chiến

              Chức vụ:  Chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC

              Năm sinh: 1950

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp

             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

15. Ông Lê Đức Yển

             Chức vụ:  Chủ tịch Hội Truyền thống TS đường HCM TX

              Năm sinh: 1940

              Quê quán: xã Yên Nam- thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp

             Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

16. Bà Đinh Thị Bích

              Chức vụ: Chủ tịch Hội người mù thị xã

              Sinh năm: 1984

             Quê quán: P. Châu Giang - thị xã Duy Tiên

17. Ông Nguyễn Xuân Cải

              Chức vụ: Chủ tịch Hội người khuyết tật thị xã

              Sinh năm: 1955

              Quê quán: Phường  Hoàng Đông - thị xã Duy Tiên 

18. Thượng tọa Thích Thanh Vũ

              Chức vụ: Trưởng Ban Trị sự Hội phật giáo thị xã

              Sinh năm: 1959

              Quê quán: xã Hoà Hậu – huyện Lý Nhân

              Trình độ chuyên môn: Sơ cấp

19. Ni sư Thích Đàm Hiền

              Chức vụ: Phó trưởng ban trị sự Hội phật giáo thị xã     

              Sinh năm: 1959

              Quê quán: xã Nhân Khang - Huyện Lý Nhân – Hà Nam

20. Ông Nguyễn Văn Tịnh

              Chức vụ: Trưởng Ban đoàn kết công giáo thị xã

              Sinh năm: 1956

             Quê quán: P. Châu Giang - thị xã Duy Tiên 

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

21. Mục sư Dương Thanh Đức

              Chức vụ: Hội Thánh tin lành Hoàn Dương – Mộc Bắc

              Sinh năm: 1982

              Quê quán: Huyện Bắc Sơn – Lạng Sơn

              Trình độ chuyên môn: Đại học 

22. Ông Phạm Huy Hoàng

   Chức vụ: Phó Ban chỉ đạo PTTD ĐKXD ĐSVH thị xã
    Năm sinh: 1974

              Quê quán: Phường Hòa Mạc– thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

23. Lương y Nguyễn Xuân Quyển

              Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đông y thị xã

              Sinh năm: 1974

              Quê quán: xã Yên Nam- thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

24. Ông  Ứng Thái Vinh

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Yên Bắc

              Sinh năm: 1967

              Trình độ chuyên môn: Đại học

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

25. Ông Phan Quyết Thắng

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Yên Nam         

              Sinh năm: 1966

              Quê quán: xã Yên Nam - thị xã Duy Tiên 

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 26. Ông Vũ Văn Tuyên

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Hoà Mạc

              Sinh năm: 1961

              Quê quán: Phường Hoà Mạc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp

           Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

27. Ông Vũ Văn Khải

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ P. Duy Minh

              Sinh năm: 1976

              Quê quán: P. Duy Minh - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

28. Ông Phạm Văn Khương

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Châu Giang

              Sinh năm: 1969

              Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

29. Bà Phạm Thị Thúy Vân

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Mộc Nam

              Sinh năm: 1970

              Quê quán: xã Mộc Nam - thị xã Duy Tiên

              Trình độ Chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

30. Ông Trương Công Sở

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Bạch Thượng

              Sinh năm: 1975

              Quê quán: P.Bạch Thượng - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

31. Ông Nguyễn Văn Thinh

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Mộc Bắc

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: xã Mộc Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

32. Ông Phạm Tiến Mạnh

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Tiên Ngoại

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: xã Tiên Ngoại - thị xã Duy Tiên 

              Trình độ chuyên môn: Đại học

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

33. Ông Nguyễn Văn Chung

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ P. Hoàng Đông

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: P. Hoàng Đông - thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Trung cấp

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

34. Ông Trần Văn Mạnh

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Trác Văn

              Sinh năm: 1969

              Quê quán: Xã Trác Văn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

35. Ông Lê Kim Đồng

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Tiên Sơn             

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: xã Đọi Sơn - thị xã Duy Tiên 

              Trình độ chuyên môn: Đại học

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

36. Ông Tô Văn Viết

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Đồng Văn

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: Phường Đồng Văn - thị xã Duy Tiên

    Trình độ chuyên môn: Đại học

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

37. Bà Trần Thị Huyền

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Tiên Nội

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: P.Tiên Nội - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

38. Ông Nguyễn Văn Thống

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Duy Hải

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: P. Duy Hải - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

39. Bà Bùi Thị Hiền

              Chức vụ: Chi hội trưởng Phụ nữ TDP Giang Đông – xã Châu Giang     

              Sinh năm: 1957

             Quê quán: P. Châu Giang - thị xã  Duy Tiên

40.  Chu Thị Bích Châm

              Chức vụ: Hiệu trưởng trường THSC thị trấn Hòa Mạc

              Sinh năm: 1970

              Quê quan: xã Văn Xá – huyện Kim Bảng – tỉnh Hà Nam

              Trình độ chuyên môn: Đại học

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

41. Bà Nguyễn Thị Dư

              Chức vụ: Cá nhân tiêu biểu Phường Đồng Văn     

              Sinh năm: 1953

             Quê quán: P. Bạch Thượng - thị xã  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp

              Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

42. Ni cô Thích Đàm Thủy

              Chức vụ: Trụ trì Chùa Hoàn Dương – Mộc Bắc     

              Sinh năm: 1974

              Quê quán: Huyện Thanh Trì – Hà Nội

              Trình độ chuyên môn: Đại học 

43. Ông Phạm Hải Hậu

             Chức vụ: Nghệ nhân ưu tú – Thủ nhang đền Lảnh Giang

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Mộc Nam – TX Duy Tiên

 44. Ông Lê Văn Khánh

              Chức vụ: Chủ tịch Hội sinh vật cảnh TX Duy Tiên

              Sinh năm: 1969

              Quê quán: xã Châu Sơn – TX.  Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp 

45. Ông Trần Văn Tuấn

             Chức vụ: Cá nhân tiêu biểu xã Trác Văn

              Sinh năm: 1957

              Quê quán: xã Trác Văn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

46. Bà Nguyễn Thị Nhung

  Chức vụ: Cá nhân tiêu biểu P. Tiên Nội

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: X. Tiên Ngoại - thị xã Duy Tiên

47. Bà Dương Thị Chanh

    Chức vụ: Cá nhân tiêu biểu xã Trác Văn

              Sinh năm: 1960

              Quê quán: X. Trác Văn - thị xã Duy Tiên

48. Bà Vũ Thị Xuyến

              Chức vụ: Chi hội trưởng Phụ nữ TDP Chợ Lương – Yên Bắc

              Sinh năm: 1970

          Quê quán: P. Yên Bắc - thị xã Duy Tiên

49. Ông Nguyễn Văn Sáng

   Chức vụ: Cá nhân tiêu biểu TDP Ngọc Động – Hoàng Đông

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: P Hoàng Đông - thị xã Duy Tiên

50. Ông Nguyễn Hồng Phong

   Chức vụ: Cá nhân tiêu biểu thôn Mang Hạ - Yên Nam

              Sinh năm: 1950

              Quê quán: xã Yên Nam - thị xã Duy Tiên​