Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị ủy

Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy  
Thị ủy

THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY 

     1. Ông Nguyễn Văn​ Lượng 

              Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy
              Sinh năm: 1976                                 

              Quê quán: Huyện Kim Bảng – tỉnh Hà Nam
              Trình độ chuyên môn:
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Trình độ Quản lý Nhà nước:

              Điện thoại:

              Email: nguyenvanluong@hanam.gov.vn

    2.  Bà Trịnh Thị Hằng

              Chức vụ: Phó bí thư thường trực Thị ủy

              Sinh năm: 1972
              Quê quán: xã Trác Văn - Thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: ĐH – Chuyên ngành Quản lý kinh tế
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0226 3690 319

              Email: trinhthihang@hanam.gov.vn

    3. Ông Ngô Văn Liên

              Chức vụ: Phó bí thư thị Ủy - Chủ tịch UBND thị xã

              Sinh năm: 1973

              Quê quán: Xã An Hòa – huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp – Chuyên ngành Quản lý đất đai

                                                  Thạc sỹ: Quản lý Kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 097

              Email: ngovanlien@hanam.gov.vn

 

THƯỜNG VỤ THỊ ỦY

   4. Ông Vũ Trí Thức

             Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND thị xã

             Sinh năm: 1971

             Quê quán: phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ lợi – CN Thủy nông cải tạo đất

                                                 Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Điện thoại:

             Email: vutrithuc@hanam.gov.vn

    5. Ông Ngô Việt Hưng

              Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị xã

              Sinh năm: 1978

              Quê quán: Xã Xuân Khê – huyện  Lý Nhân

              Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học QS

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 503

              Email: ngoviethung.dt@hanam.gov.vn

     6. Ông Phạm Văn Sơn

              Chức vụ: Trưởng Ban tổ chức Thị ủy

              Sinh năm: 1964

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Bách khoa – CN Gia công áp lực
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 02263 830 349

              Email: sonphamvan686@gmail.com

    7. Ông Trần Đình Tiến

              Chức vụ: Trưởng Ban dân vận Thị ủy – Chủ tịch UBMTTQ thị xã

              Sinh năm: 1968                                    

              Quê quán: xã Châu Sơn - thị xã Duy Tiên  

              Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ - CN tiếng Nga

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 726

              Email: trandinhtien@hanam.gov.vn  

    8. Ông Nguyễn Anh Tuấn

              Chức vụ: Trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp – CN Kế toán doanh nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    9.  Ông Vũ Kiên

              Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT Thị ủy

              Sinh năm: 1976
              Quê quán: phường Châu Giang – thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: ĐH – Chuyên ngành Tài chính; công tác kiểm tra

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0226 3690 318

              Email: vukien.dt@hanam.gov.vn

   10. Ông Nguyễn Xuân Hòa

              Chức vụ: Trưởng Công an Thị xã

              Sinh năm: 1976

              Quê quán: Xã Tân Thanh – huyện Thanh Liêm

              Trình độ chuyên môn: ĐH ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

   11. Ông Nguyễn Quý Hùng

              Chức vụ: Phó chủ tịch UBND thị xã

              Sinh năm: 1980

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán

                                                  Thạc sỹ, Ngành Quản lý kinh tế           

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 131

              Email: nguyenquyhung@hanam.gov.vn 

 

THỊ ỦY VIÊN

   12. Ông Nguyễn Như Uy

              Chức vụ: Phó chủ tịch UBND thị xã

              Sinh năm: 1982                                   

              Quê quán: xã Nhật Tân – huyện Kim Bảng

              Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính – Ngân hàng

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 

              Email: nguyennhuuy@hanam.gov.vn

   13. Ông Chu Hồng Cử

              Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Yên Nam

              Sinh năm: 1970                                    

              Quê quán: xã Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Lao động - Xã hội – CN Quản trị nhân lực

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 375

              Email: chuhongcu@hanam.gov.vn

   14. Ông Nguyễn Tiến Đông

              Chức vụ: Chánh án Tòa án nhân dân Thị xã

              Sinh năm: 1972

              Quê quán: Xã Hoàng Đông – Thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: ĐH - Chuyên ngành pháp luật

                                               Thạc sỹ Luật

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 926

              Email: nguyentiendong@hanam.gov.vn

    15. Ông Nguyễn Văn Vịnh 
              Chức vụ: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thị xã
              Sinh năm: 1975
              Quê quán: Xã Liêm túc – huyện Thanh Liêm – tỉnh Hà Nam
              Trình độ chuyên môn: ĐH – CN Tư pháp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 

              Email: 

   16. Ông Vũ Mạnh Hải 
              Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị Thị xã  
              Sinh năm; 1971
              Quê quán: phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Thủy nông cải tạo đất
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Email: vumanhhai@hanam.gov.vn

    17. Ông Nguyễn Mạnh Đạt

              Chức vụ: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã

              Sinh năm: 1978

              Quê quán: xã Hoàng Đông - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    18.  Ông Lê Mạnh Hà

             Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp

             Sinh năm: 1976

             Quê quán: xã Tiên Ngoại - thị xã Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Tư pháp và Hành chính Nhà nước

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    19. Ông Phạm Huy Hoàng 
              Chức vụ: Trưởng phòng Văn hóa và thông tin thị xã
              Sinh năm: 1974
              Quê quán: Phường Hòa Mạc - thị xã Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Quản lý kinh tế 
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại: 0226 3830 726
              Email: phamhuyhoang@hanam.gov.vn 

    20. Ông Phạm Văn Thập 

              Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế thị xã  
              Sinh năm: 1975

              Quê quán: xã Tiên Nội - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp – CN Kinh tế nông nghiệp

                                                  Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Email: phamvanthap@hanam.gov.vn

    21. Ông Nguyễn Văn Khuyến

              Chức vụ:Trưởng phòng LĐTB&XH thị xã

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: phường Yên Bắc  - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Quản trị kinh doanh

                                                   Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    22. Ông Trịnh Vũ Trung
              Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ thị xã
              Sinh năm: 1973
              Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: ĐH Tài chính
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Email: trinhvutrung@hanam.gov.vn

    23. Ông Bùi Đình Thanh
              Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo thị xã
              Sinh năm: 1976
              Quê quán: xã Tiên Ngoại - thị xã Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm
                                                  Thạc sỹ - Quản lý giáo dục
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    24. ÔngTrần Quốc Đạt

             Chức vụ: Giám đốc Ban Quản lý các dự án thị xã

             Sinh năm: 1975

             Quê quán: Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội

             Trình độ chuyên môn: Đại học Giao thông vận tải

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

             Email: tranquocdat@hanam.gov.vn 
    25. Bà Nguyễn Khánh Thơ 

              Chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường Duy Hải

              Sinh năm: 1978 

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên 

              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 280

              Email: nguyenkhanhtho@hanam.gov.vn  

    26. Ông Nguyễn Văn Thạch

              Chức vụ: Giám đốc trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao
              Năm sinh: 1984

              Quê quán: Phường Châu Giang – thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

              Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp
    27. Bà Chu Thị Hồng

              Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã

              Sinh năm: 1981                                 

              Quê quán: xã Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên   

              Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học XH&NV – CN Xã hội học

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 591

    28. Ông Trần Hạng Vũ 
             Chức vụ : Chánh văn phòng Thị ủy
             Sinh năm: 1977
             Quê quán : Phường Duy Hải - thị xã Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, ngành Tư pháp- Hành chính.
             Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

    29. Ông Phạm Hồng Thắng

              Chức vụ: Phó trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy

              Sinh năm: 1976

              Quê quán: Xã Tiên Tân – Thành phố Phủ Lý

              Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế - Chính trị

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    30. Bà Lưu Thị Hương Lan

              Chức vụ: Phó trưởng Ban dân vận

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: phường Châu Giang - thị xã  Duy Tiên  

              Trình độ chuyên môn: Đại học Thương mại

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp    

   31. Ông Nguyễn Văn Tời

              Chức vụ: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường Yên Bắc

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: Phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

   32. Ông Nguyễn Quốc Hiến

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã Tiên Sơn

              Sinh năm: 1966

              Quê quán: xã Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật

              Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

   33. Ông Lê Tuấn Thanh

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND phường Châu Giang

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

   34.  Bà Nguyễn Thị Tố Uyên 
             Chức vụ: Phó trưởng ban Tổ chức Thị ủy
             Sinh năm: 1982
             Quê quán: Xã Hoàng Đông – thị xã Duy Tiên 
             Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Quản lý đất đai
             Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
             Email: nguyenthitouyen@hanam.gov.vn

   35. Bà Phạm Thị Tiền Giang
              Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân thị xã
              Sinh năm: 1983
              Quê quán: Phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học NN, Đại học Luật    

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp    

    36. Bà Phạm Thị Tâm

               Chức vụ: Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã

               Sinh năm: 1976

               Quê quán: Phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác xã hội
               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp​