Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị mới thuộc địa bàn phường Duy Hải, thị xã...

UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị mới thuộc địa bàn phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Ngày 25/02/2021, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 330/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

Theo đó UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận chủ trương đầu tư đối với:

Tên dự án: Khu đô thị mới thuộc địa bàn phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

2. Mục tiêu dự án: Xây dựng khu đô thị mới đa chức năng với Trung tâm thương mại, nhà ở, khu vui chơi giải trí là điểm nhấn của thị xã Duy Tiên; đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với những tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật phù hợp, đáp ứng được yêu cầu về quy hoạch phát triển của thị xã trong thời gian trước mắt và lâu dài; thúc đẩy thu hút đầu tư các khu vực còn lại theo quy hoạch được duyệt. 

3. Địa điểm thực hiện dự án: Tại Phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

4. Quy mô dự án: 

4.1. Diện tích sử dụng đất thực hiện dự án: 483.848,1 m2. Trong đó: đất ở 173.550,7 m2, đất công cộng đơn vị ở (nhà văn hóa, sinh hoạt) 2.239,4 m2, đất công cộng đơn vị ở (thương mại, dịch vụ) 8.957,9 m2, đất dịch vụ, thương mại 13.213,1 m2, đất cây xanh đô thị 91.635,4 m2, đất cây xanh đơn vị ở 6.184,7 m2, đất cây xanh cách ly 4.575,0 m2, đất nghĩa trang 9.674,9m2, đất giao thông 173.817,4m2.

4.2 Quy mô xây dựng: Gồm Hạ tầng kỹ thuật và Công trình công cộng, hạ tầng xã hội, thương mại, dịch vụ

5. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến: 1.985.800 triệu đồng, trong đó: 

- Chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: 665.606 triệu đồng (đã bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến 175.637 triệu đồng). 

- Chi phí đầu tư xây dựng công trình trên đất: 1.320.200 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách, bao gồm: Vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn huy động hợp pháp của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án. 

7. Tiến độ thực hiện dự án: 2021 - 2027.

8. Thời hạn hoạt động của dự án: không quá 50 năm. 

9. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành. 

10. Phương thức giao đất, cho thuê đất, chuyển giao công trình: Cụ thể theo nội dung Quyết định 330/QĐ-UBND

11. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành. 

12. Thời điểm có hiệu lực của Quyết định chủ trương đầu tư: Kể từ ngày ký Quyết định chủ trương đầu tư dự án. 


Dưới đây là toàn văn Quyết định 330/QĐ-UBND: Tải tại đâyHH