Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị xã Duy Tiên đang triển khai giải phóng mặt bằng 20 dự án thu hút đầu tư

Thị xã Duy Tiên đang triển khai giải phóng mặt bằng 20 dự án thu hút đầu tư
Tính từ đầu năm 2023 tới nay, thị xã Duy Tiên đã hoàn thành GPMB 5 dự án và đang triển khai giải phóng mặt bằng  20 dự án thu hút đầu tư

 20 dự án đang GPMB thu hút đầu tư gồm:

1. Dự án Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - Khu B tỉnh Hà Nam: (Diện tích thu hồi 48,87ha; Tổng số hộ ảnh hưởng: 385 hộ)

2. Dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến đường trục chính thuộc QH khu vực trung tâm hành chính mới Duy Tiên (Diện tích thu hồi 11,83ha; số hộ ảnh hưởng thu hồi đất NN: 209 hộ)

3. Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị phía Nam TDP Bùi, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên (DT-ĐT.21): (Diện tích thu hồi 17,39ha; Tổng số hộ ảnh hưởng: 270 hộ)

4. Dự án xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam của Công ty cổ phần Cảng quốc tế Hà Nam tại xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên (Diện tích thu hồi 23,02ha; Tổng số hộ ảnh hưởng: 433 hộ)

5. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng-giai đoạn I, tỉnh Hà Nam (Diện tích thu hồi 100ha; Tổng số hộ ảnh hưởng: 697 hộ):

6. Dự án Khu thương mại và Nhà ở đô thị tại phường Duy Minh và Duy Hải: (Diện tích thu hồi 11,87ha; Tổng số hộ ảnh hưởng: 357 hộ)

7. Dự án XD Khu nhà ở đô thị thuộc Quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại phường Châu Giang và phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên: (Diện tích thu hồi 11,7ha; Tổng số hộ ảnh hưởng: 259 hộ)

8. Dự án Khu nhà ở đô thị Văn Xá: (Diện tích thu hồi 15,1ha; Tổng số hộ ảnh hưởng: 114 hộ)

9. Dự án Khu nhà ở đô thị Quang Thành tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên: (Diện tích thu hồi 12,75ha; Tổng số hộ ảnh hưởng đất NN: 123 hộ)

10. Dự án ĐTXD tuyến đường nối từ nút giao ngã ba Hòa Mạc đến đường ĐH 05 (từ Km0+00 đến Km2+560,41) theo hình thức đối tác công tư (PPP), thị xã Duy Tiên: (Diện tích thu hồi 7,8ha; Tổng số hộ ảnh hưởng: 205 hộ)

11. Dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn 2)

12. Dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Tiên Hiệp, tỉnh Hà Nam: (Diện tích thu hồi 0,31ha; Tổng số hộ ảnh hưởng: 47 hộ):

13. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Đại học Nam Cao giai đoạn 2 (Trục 3): Thu hồi đất ở và tài sản của các hộ khu dân cư:

        14. Dự án xây dựng Khu nhà ở Hanopark2 tại địa bàn phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên: (Diện tích thu hồi 17,46ha; Tổng số hộ ảnh hưởng: 122 hộ)

        15. Dự án Khu nhà ở Chợ Lương: (Diện tích thu hồi 19,74ha; Tổng số hộ ảnh hưởng: 181 hộ)

16. Dự án Hầm quận sự: (Diện tích thu hồi 1,5ha; Tổng số hộ ảnh hưởng: 6 hộ)

17. Dự án xây dựng công trình chống quá tải, giảm bán kính cấp điện cho các xã, phường tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam năm 2022: (Diện tích thu hồi 0,014ha; Tổng số hộ ảnh hưởng: 22 hộ)

18. Dự án phát triển lưới điện và phân phối lần 1 - vay vốn của Nhật Bản Jica tiểu dự án mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Hà Nam: (Diện tích thu hồi 0,11ha; Tổng số hộ ảnh hưởng: 97 hộ)

19. Dự án phát triển lưới điện và phân phối lần 2 - vay vốn của Nhật Bản Jica tiểu dự án mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Hà Nam: (Diện tích thu hồi 0,04ha; Tổng số hộ ảnh hưởng: 24 hộ)

20. Dự án xây dựng bổ sung công trình phục vụ phòng chống lụt bão, kết hợp giao thông đê hữu Hồng khu vực thượng lưu cống Âu Tắc Giang, tỉnh Hà Nam thuộc dự án xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê cấp III trở lên: (Diện tích thu hồi: 0,082ha; tổng số hộ bị ảnh hưởng 12 hộ)