Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tháng 11 năm 2023, UBND thị xã Duy Tiên thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 29 dự án thu hút đầu tư trên địa bàn

Tháng 11 năm 2023, UBND thị xã Duy Tiên thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 29 dự án thu hút đầu tư trên địa bàn
Tháng 11 năm 2023, UBND thị xã Duy Tiên thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 29 dự án thu hút đầu tư trên địa bàn

 29 dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng gồm:

 (1) Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ nút giao ngã ba Hòa Mạc đến đường ĐH 05 (từ km 0+00 đến km2+560,41) theo hình thức đối tác công tư (PPP), thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

 (2) Dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn 2).

(3) Dự án Khu nhà ở đô thị Quang Thành tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên.

(4) . Dự án xây dựng Khu nhà ở Hano Park 2 tại địa bàn phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên.

(5) Dự án Khu nhà ở đô thị Văn Xá.

(6) Dự án Khu nhà ở Chợ Lương.

(7) Dự án XD Khu nhà ở đô thị thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở tại phường Châu Giang và phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên.

(8) Dự án Khu thương mại và Nhà ở đô thị tại phường Duy Minh và phường Duy Hải.

(9) Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam;

(10) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I, tỉnh Hà Nam.

(11) . Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - Khu B, tỉnh Hà Nam;

(12) . Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị phía Nam tổ dân phố Bùi, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên (DT-ĐT01.21).

(13) . Dự án đầu tư xây dựng 05 tuyến đường trục chính thuộc Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000  Khu vực trung tâm đô thị Duy Tiên theo hình thức đối tác công tư (PPP) hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT)

(14) Dự án Hầm quân sự

(15) . Dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Tiên Hiệp, tỉnh Hà Nam.

(16) . Dự án xây dựng công trình chống quá tải, giảm bán kính cấp điện cho các xã tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam năm 2022.

(17) . Dự án phát triển lưới điện và phân phối lần 2 - vay vốn của cơ quan Nhật Bản JICA tiểu dự án mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Hà Nam.

(18) . Dự án phát triển lưới điện và phân phối lần 2 - vay vốn của cơ quan Nhật Bản JICA tiểu dự án mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Hà Nam.

(19) Dự án thành phần số 16: Xây dựng bổ sung công trình phục vụ phòng chống lụt bão, kết hợp giao thông đê hữu Hồng khu vực thượng lưu cống Âu Tắc Giang, tỉnh Hà Nam thuộc dự án xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê cấp III trở lên.

(20). Dự án đầu tư xây dựng HTKT Khu Đại học Nam Cao giai đoạn 2 (Trục 3)

(21). Dự án xây dựng tuyến đường phía đông bắc tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên.

(22). Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Quốc lộ 38 (khu quy hoạch trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên) đến đê sông Hồng địa bàn thị xã Duy Tiên.

(23). . Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật kết hợp chỉnh trang đô thị tổ dân phố Ngô Tân, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên.

(24). Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường Trần Khánh Dư, đoạn qua địa phận tổ dân phó Tứ Giáp, phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên.

(25). Dự án đầu tư xây dựng điểm trường mới trường THCS phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên phục vụ con em công nhận khu công nghiệp

trên địa bàn thị xã Duy Tiên

(26). Dự án XD các tuyến đường khu vực điểm trường mới trường mầm non, tiểu học, THCS phường Bạch Thượng và tuyến đường tổ dân phố Ngũ Nội, tổ dân phố Giáp Nhất, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên.

(27). Dự án xây dựng Chùa Từ Đài (Chùa Khánh Long), thôn Từ Đài, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên.

(28). Dự án xây dựng hoàn thiện tuyến đường 42m từ nút 60 đến nút 77 và tuyến đường 28m từ nút 77 đến nút 76 thuộc quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên

(29). Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ QL38B đến đường Đào Văn Tập địa bàn thị xã Duy Tiên

​