Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
19/12/2023
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ Mười Hai – Kỳ họp cuối năm 2023 HĐND thị xã khóa XX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các vị Đại biểu HĐND thị xã đã tích cực thảo luận, đóng góp những ý kiến quan trọng vào các báo cáo và xem xét, biểu quyết 100% nhất trí thông qua 17 Nghị quyết theo thẩm quyền.
21/11/2023
Tháng 11 năm 2023, UBND thị xã Duy Tiên thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 29 dự án thu hút đầu tư trên địa bàn
24/10/2023
Nhằm tạo mặt bằng sạch thu hút đầu tư, trong tháng 10 năm 2023, UBND thị xã Duy Tiên chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng 23 dự án.
22/09/2023
Tính từ đầu năm 2023 tới nay, thị xã Duy Tiên đã hoàn thành GPMB 5 dự án và đang triển khai giải phóng mặt bằng 20 dự án thu hút đầu tư
25/07/2023
Trong tháng 7, UBND thị xã tích cực đôn đốc triển khai thực hiện công tác GPMB 22 dự án trên điạ bàn tạo mặt bằng sạch thu hút đầu tư.
22/05/2023
Tại trường Tiểu học Hoà Mạc, phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã phối hợp với Công ty Cổ phần GoldenMind tổ chức ngày hội STEM 4.0 với chủ đề “Khoa học diệu kỳ”cấp tiểu học năm học 2022- 2023
04/05/2023
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã vừa tổ chức trao giải thi đấu môn Quần vợt năm 2023. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Vũ Trí Thức - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Trần Đình Tiến - Ủy viên BTV, Trưởng Ban dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ thị xã.
21/03/2023
Quý I, trên địa bàn thị xã Duy Tiên có 05 dự án thực hiện Giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành
21/03/2023
Quý I, thị xã Duy Tiên có 15 dự án đang triển khai thực hiện
21/12/2022
Năm 2022, Thị xã Duy Tiên thực hiện giải phóng mặt bằng 31 dự án trên địa bàn với tổng diện tích 398,2 ha, Trong đó:
28/11/2022
Ngày 08/9/2022, UBND tỉnh ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022, định hướng giai đoạn 2022-2025 kèm theo Quyết định số 1708/QĐ-UBND.
13/10/2022
UBND thị xã Duy Tiên ban hành Thông báo số 305/TB-UBND Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư đối với 02 Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Nha Xá và Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Tiên Sơn gửi các nhà đầu tư quan tâm
1234
Previous Page 1-15 Next Page
19/12/2023
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ Mười Hai – Kỳ họp cuối năm 2023 HĐND thị xã khóa XX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các vị Đại biểu HĐND thị xã đã tích cực thảo luận, đóng góp những ý kiến quan trọng vào các báo cáo và xem xét, biểu quyết 100% nhất trí thông qua 17 Nghị quyết theo thẩm quyền.