Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
18/05/2021
Ngày 18/5/2021, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 769/QĐ-UBND về việc Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam của Công ty cổ phần cảng quốc tế Hà Nam tại xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (điều chỉnh lần thứ Nhất)
28/02/2021
Ngày 25/02/2021, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 330/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư
30/10/2020
Sáng ngày 30/10/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên tổ chức hội nghị thảo luận và bỏ phiếu đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận xã Mộc Bắc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự chỉ đạo hội nghị; đồng chí Ngô Văn Liên - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng NTM thị xã chủ trì hội nghị
30/09/2020
Ngày 30/9/2020 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1979/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Duy Tiên
20/07/2020
Ngày 20/7/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1426/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng tại xã Chuyên Ngoại, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên sang Nhà máy sản xuất các sản phẩm sau kính và xây dựng Nhà xưởng cho thuê tại phường Hòa Mạc và xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên
16/06/2020
Ngày 16/6/2020, HĐND tỉnh Hà Nam ban hành Nghị quyết số 33/NQ-UBND v/v đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến QL 38 và QL 38B đoạn từ nút giao cầu yên lệnh với tuyến đường kết nối đến khu vực quy hoạch cảng Yên lệnh thị xã Duy Tiên
10/06/2020
Ngày 10/6/2020, HĐND tỉnh Hà Nam ban hành Nghị quyết số số 30/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ nút giao QL 38B đến khu vực quy hoạch cảng Yên Lệnh thuộc địa bàn thị xã Duy Tiên
03/06/2020
Ngày 03/06/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1050/QĐ-UBND về việc Phê duyệt dự toán lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Tây Nam cầu yên Lệnh, thuộc địa bàn các xã: Chuyên Ngoại, Mộc Nam và phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên
06/04/2020
Ngày 06/4/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 697/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thị thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở phường Châu Giang và phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên
31/03/2020
Ngày 31/3/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 639/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở đô thị Quang Thành tại phường Yên Bắc thị xã Duy Tiên ( lần 02)
30/03/2020
Ngày 30/3/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 615/QĐ-UBND về việc Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ cát san lấp B4.4 bãi bồi sông Hồng xã Mộc Bắc thị xã Duy Tiên của Công ty TNHH CL8
14/02/2020
Ngày 14/02/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 331/QĐ-UBND về việcPhê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất phía Bắc KCN Hòa Mạc tại phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên
26/12/2019
Ngày 18/12/2019, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 2777/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Duy Tiên
123
Previous Page 1-15 Next Page