Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tại HN trực tuyến Tổng kết công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tại HN trực tuyến Tổng kết công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn
Chiều ngày 13 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn; sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 từ điểm cầu UBND thị xã tới điểm cầu 16 xã, phường trên địa bàn thị xã. Đồng chí Ngô Văn Liên – Phó bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND thị xã, dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) thị xã, Thủ trưởng các cơ quan liên quan; tại các điểm cầu họp trực tuyến của các xã, phường có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và trưởng các ngành có liên quan


Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 và các ý kiến tham luận của các đại biểu các địa phương qua các điểm cầu trực tuyến. Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã kết luận yêu cầu một số nội dung.​Dưới đây là toàn văn kết luận của đồng chí​ Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã : 40.pdf