Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện Bảo hiểm Y tế học sinh năm ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà Nước của cơ quan  
Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện Bảo hiểm Y tế học sinh năm 2021-2022
Ngày 06/9/2022, Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 4805/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện Bảo hiểm Y tế học sinh năm 2021-2022
Tải Toàn văn Quyết định số 4805/QĐ-UBND : Tải tại đâyTải tại đây.pdf