Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Chỉ thị về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 23/01/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20210-2026
 
Tải toàn văn Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 23/01/2021:
 tại đây
duytien.gov.vn