Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND thị xã tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022

Thông tin cần biết  
UBND thị xã tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022
UBND thị xã tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tới dự có đại tá Đậu Trọng Quang- Phó chính ủy- Bộ CHQS tỉnh, các đồng chí ủy viên BTV thị ủy- TTHĐND- Lãnh đạo UBND thị xã; thủ trưởng cơ quan, ban ngành đoàn thể thị xã; Bí thư, Chủ tịch, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó ban Chỉ huy quân sự xã phường và các tập thể, cá nhân khen thưởng.

Năm 2022, UBND thị xã đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho trên 5.000 đối tượng. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân đạt chất lượng. Tiếp nhận 217 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an về địa phương. Công tác huấn luyện, hội thi, hội thao đạt kết quả tốt. Chỉ đạo 6 xã phường (các xã, phường: Tiên Sơn, Trác Văn, Hòa Mạc, Châu Giang, Tiên Nội, Tiên Ngoại) diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022 đảm bảo theo kế hoạch, an toàn. Chính sách hậu phương quân đội được quan tâm, đã chi trả chế độ cho các đối tượng hưởng theo QĐ 49 và 62 của chính phủ kịp thời. Lực lượng vũ trang thị xã phối hợp hội chữ hập đỏ, các ban ngành đoàn thể triển khai thực hiện chương trình cùng em đến trường, tặng 43 xe đạp và 3 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với số tiền trên 90 triệu đồng….

Năm 2023, UBND thị xã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng- quân sự địa phương; Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, các lực lượng trong hệ thống trị, tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân; Chỉ đạo 6 đơn vị (Duy Minh, Duy Hải, Bạch Thượng, Yên Bắc, Chuyên Ngoại, Yên Nam) tổ chức tốt diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ đạt an toàn tiết kiệm; Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và thực hiện chính sách hậu phương quân đội…. Trước mắt tổ chức tốt việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu giao.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nêu kết quả đạt được trong công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên, công tác hội thi, hội thao. Đề xuất giải pháp thực hiện thời gian tới.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của đại tá Đậu Trọng Quang- Phó chính ủy - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; kết luận hội nghị đồng chí Ngô Văn Liên- Phó Bí thư Thị ủy,Chủ tịch UBND thị xã đã biểu dương nghi nhận kết quả thị xã đạt được trong công tác QPĐP năm 2022, chỉ rõ tồn tại hạn chế cần khắc phục. Đề nghị năm 2023, các ban đoàn thể, địa phương quán triệt nghiêm túc các nghị quyết của Thị ủy và chỉ thị của UBND thị xã về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2023; Chỉ đạo xây dựng phát triển kinh tế xã hội, kết hợp tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh trong khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình quân sự trong căn cứ chiến đấu của thị xã; Phát huy nâng cao vai trò hiệu lực quản lý nhà nước về công tác quốc phòng địa phương, chính quyền các cấp kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về công tác quốc phòng địa phương.

Lực lượng vũ trang nắm chắc tình hình cơ sở bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương. Chỉ đạo các xã, phường làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tốt diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ đạt an toàn tiết kiệm; Tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đảm bảo chất lượng; Hoàn thành công tác giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch.

Ban CHQS thị xã phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng chương trình kế hoạch, làm tốt công tác giáo dục chính trị phổ biến giáo dục pháp luật cho LLVT; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tham gia các phong trào xây dựng thế trận lòng dân và cơ sơ chính trị địa phương vững mạnh toàn diện./.

Nhân dịp này nhiều tập thể, cá nhân được Bộ CHQS tỉnh, UBND thị xã khen thưởng có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2022./.


Hồng Xiêm - Quang Huy