Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường truyền thông, tuyên truyền về bảo hiểm y tế

Thông tin cần biết  
Tăng cường truyền thông, tuyên truyền về bảo hiểm y tế
Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022.

 
Tăng cường truyền thông, tuyên truyền về bảo hiểm y tế
Theo baochinhphu.vn

Chinhphu.vn