Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Duy Tiên hội thảo chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

Thông tin cần biết  
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Duy Tiên hội thảo chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm
Tại trường mầm non phường Bạch Thượng, phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Duy Tiên tổ chức hội thảo chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 -2025Quang cảnh hội thảo


Tại hội thảo, cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của các trường mầm non công lập, chủ cơ sở, giáo viên là quản lý chuyên môn của cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thị xã tham dự các hoạt động giáo dục tại phòng học, phòng chức năng, khu vực vui chơi ngoài trời theo hướng thực hành trải nghiệm - học thông qua chơi theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. Sau đó, các đại biểu thảo luận, chia sẻ về công tác chỉ đạo xây dựng môi trường, kế hoạch, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ và đánh giá sự phát triển của trẻ; công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ cũng như những khó khăn, vưỡng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng chuyên đề.


Hình ảnh trong buổi hội thảo


Thông qua hội thảo nhằm giúp cán bộ quản lý và giáo viên các trường mầm non trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn. Từ đó áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng thực hành trải nghiệm giúp trẻ phát huy kỹ năng xã hội, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong cuộc sống, nhân rộng mô hình và đề ra giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề đến năm 2025./.


Thùy Hương – Xuân Thắng