Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hoàn thành đề án vị trí việc làm trong quý II/2024

Thông tin cần biết  
Hoàn thành đề án vị trí việc làm trong quý II/2024
Quốc hội yêu cầu Chính phủ hoàn thành đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong quý II năm 2024 để cải cách tiền lương.


Sáng 29/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 15 và từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Bên cạnh việc hoàn thành đề án vị trí việc làm, Quốc hội giao Chính phủ xây dựng, ban hành đồng bộ các văn bản để triển khai có hiệu quả phương án cải cách chính sách tiền lương từ 1/7/2024. Chính phủ cũng phải nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhà giáo, nhất là nhà giáo công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, trường chuyên biệt và bậc học mầm non, phù hợp với tổng thể và điều kiện thực tế Việt Nam.

Quốc hội yêu cầu hoàn thiện chính sách, pháp luật về xã hội hóa tại các bệnh viện công lập; nâng cao chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ nhân viên y tế, trong đó có nhân viên y tế thôn, bản, khu, cụm công nghiệp; tiếp tục đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, biên giới, hải đảo.


Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết sáng 29/11. Ảnh: Media Quốc hội


Chính phủ và các bộ ngành được giao hoàn thiện chế độ công vụ, công chức; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế đạt mục tiêu đến năm 2026 giảm 5% biên chế công chức và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Các cơ quan cần tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chính phủ tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ, chính quyền địa phương, từ đó nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và nghiên cứu xây dựng Đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa 16.

Từ 1/7/2024, cán bộ, công chức trên toàn quốc sẽ được trả lương theo vị trí việc làm thay cho chính sách tiền lương thấp, chưa tạo động lực.

Bộ Nội vụ cho biết có 861 vị trí việc làm cán bộ, công chức, trong đó nhóm lãnh đạo, quản lý có 137 vị trí; nhóm công chức nghiệp vụ chuyên ngành 665 vị trí; nhóm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung 37 vị trí; nhóm hỗ trợ, phục vụ 22 vị trí. Cán bộ, công chức cấp xã có 17 vị trí, trong đó 11 vị trí cán bộ chuyên trách, 6 vị trí công chức xã. Đến nay, 16/20 bộ ngành ban hành vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành.

Ban hành quy chuẩn đường cao tốc của Việt Nam

Tại nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ trong quý II năm 2024 phải ban hành quy chuẩn đường cao tốc của Việt Nam. Tiến độ nghiên cứu thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu xây dựng cho dự án hạ tầng giao thông cần phải được đẩy nhanh.

Cũng trong năm 2024, các bộ ngành có nhiệm vụ sửa đổi, hoàn thiện các quy định liên quan đến hệ thống thu phí điện tử không dừng, có giải pháp xử lý các vướng mắc đối với một số dự án BOT; đồng thời đầu tư, đưa vào khai thác, sử dụng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc.

Về lĩnh vực môi trường, Quốc hội yêu cầu triển khai biện pháp phân loại rác thải tại nguồn, xử lý rác thải, chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế, giảm thiểu chôn lấp rác thải. Chính phủ phải giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm việc khai thác khoáng sản trái phép; tăng cường khả năng dự báo, cảnh báo về thiên tai; triển khai các biện pháp phòng, chống hiệu quả tình trạng sụt lún, sạt lở đất.

Ngành lao động được giao tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội và tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Ngành cũng phải nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ để cập nhật thường xuyên các công ty nợ, chậm đóng bảo hiểm; có giải pháp phù hợp giảm tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần.

Về lĩnh vực văn hóa, Quốc hội giao Chính phủ bố trí nguồn lực đầu tư, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp văn hóa có thế mạnh; triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam, gia đình Việt Nam đến năm 2030.

Hồi đầu năm, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035 với tổng vốn 350.000 tỷ đồng giai đoạn 2025-2035. Chương trình nhằm triển khai các quan điểm của Đảng và Nhà nước về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam, giải quyết những vấn đề thực tiễn cấp bách của văn hóa trong thời kỳ mới và thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam.

Theo vnexpress.net/hanamtv.vn

 Đọc bài gốc tại đây

 


Chinhphu.vn