Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX tổ chức thành công Kỳ họp thứ Sáu (Kỳ họp chuyên đề)

Thông tin cần biết  
HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX tổ chức thành công Kỳ họp thứ Sáu (Kỳ họp chuyên đề)
Chiều ngày 25/8/2022, dưới sự điều hành của ông Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và ông Vũ Trí Thức - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề) - HĐND thị xã Duy Tiên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này các đại biểu HĐND thị xã đã xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua 15 nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công do UBND thị xã quản lý với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

 


Ông Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và ông Vũ Trí Thức - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã điều hành kỳ họp


Ông Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu khai mạc Kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thị xã đã nghe UBND thị xã đã trình các tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 15 dự án, trong đó: 1 dự án đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư cho phù hợp với sự phát triển chung trên địa bàn và 14 dự án đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư mới tại 7 địa bàn các xã, phường với tổng mức đầu tư dự kiến gần 488 tỷ đồng (bao gồm: 10 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, 2 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật chiếu sáng, 2 dự án thuộc lĩnh vực chỉnh trang đô thị kết hợp tạo mặt bằng sạch khu đấu giá đất)

 


Ông Nguyễn Quyết Tiến - Thị ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND thị xã trình các tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công do UBND thị xã quản lý


Các đại biểu HĐND thị xã đã tập trung thảo luận nhất trí cho rằng đây là chủ trương hết sức ý nghĩa và cần thiết, việc đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đảm bảo cơ sở hạ tầng, kết nối thông suốt giữa các địa phương, tạo môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị Duy Tiên đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
 


Ông Vũ Mạnh Hải - Thị ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã, Tổ đại biểu số 7 - HĐND thị xã khóa XX
phát biểu ý kiến thảo luận tại kỳ họp

 

Các ý kiến của đại biểu HĐND thị xã đồng thuận cao với chủ trương điều chỉnh đầu tư “Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường D1 từ các đoạn từ Km0+00 đến Km0+ 923,00 và từ Km5+214,75 đến Km9+094,75 thuộc Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050".

Đối với 14 dự án đầu tư mới, các ý kiến của các đại biểu đều nhận định:

Đối với chủ trương đầu tư mới 10 dự án giao thông:  Trong đó dự án “Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 38B đến đường Đào Văn Tập trên địa bàn thị xã" là tuyến đường trục kết nối Đông- Tây nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông của thị xã theo quy hoạch chung thị xã Duy Tiên, góp phần kết nôi các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với dự án cụm cảng Yên Lệnh và các đô thị phía Đông của thị xã; tạo tiền đề để khai thác, phát triển hiệu quả quỹ đất hai bên đường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, dịch vụ của thị xã; cụ thể hóa quy hoạch chung thị xã Duy Tiên, phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025, hướng tới đô thị loại II vào năm 2040. Các dự án còn lại chủ yếu là những tuyến đường giao thông nằm trong khu dân cư khi được đầu tư sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn giao thông của đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường sống của nhân dân, góp phần ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với 2 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật chiếu sáng khi được đầu tư sẽ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đáp ứng tiêu chuẩn chiếu sáng cấp đô thị tại các trục chính liên khu vực, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự của khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM nâng cao đối với 02 xã: Chuyên Ngoại và Trác Văn.

Đối với 02 dự án thuộc lĩnh vực chỉnh trang đô thị kết hợp tạo mặt bằng sạch khu đấu giá đất khi được đầu tư sẽ hoàn thiện quy hoạch giao thông, kết nối hạ tầng khung của khu vực, đồng thời tạo mặt bằng sạch để tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư; đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị, đồng thời tạo quỹ đất ở mới tập trung đáp ứng nhu cầu về đất cho nhân dân địa phương và công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn, tạo nguồn thu ngân sách xây dựng các công trình phục vụ lợi ích của nhân dân.
 
Các đại biểu HĐND thị xã khóa XX đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua các nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công do UBND thị xã quản lý.


Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, đồng thuận cao, các đại biểu HĐND thị xã khóa XX đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua các nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công do UBND thị xã quản lý./.


Hoàng Hồng - Quang Huy​