Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên triển khai các hoạt động tổ chức Tết Trung thu năm 2021 từ ngày 16/9 đến 21/9/2021 (từ ngày 10 đến 15/8 AL)

Thông tin cần biết  
Duy Tiên triển khai các hoạt động tổ chức Tết Trung thu năm 2021 từ ngày 16/9 đến 21/9/2021 (từ ngày 10 đến 15/8 AL)
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về tổ chức Tết Trung thu năm 2021 ngày 13/9/2021

 


(Ảnh minh họa)


Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em; quan tâm chăm sóc mọi trẻ em, đặc biệt trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Tạo cơ hội cho mọi trẻ em trên địa bàn thị xã được tham gia đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn, bình đẳng, tiết kiệm và bổ ích. Định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc, vui chơi, giải trí lành mạnh; Vận động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em trong gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn, thương tích, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được vui Tết Trung thu;

Kế hoạch yêu cầu: UBND các, phường ban hành kế hoạch chỉ đạo thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực phù hợp điều kiện thực tế của địa phương; Đảm bảo mọi trẻ em trên địa bàn thị xã đều được vui Tết trung thu, trong đó ưu tiên, quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo… Tập trung tuyên truyền theo chủ đề “Chung tay đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch bệnh". Phòng ngừa hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình dành cho trẻ em.

Các hoạt động trọng tâm tổ chức tết trung thu theo Kế hoạch gồm:

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội

- Tăng cường tuyên truyền về việc thực hiện Luật Trẻ em; Chỉ thị số 20/CT-TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Nghị quyết số 121/2020/NQ-QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực hiện quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

- Phổ biến các chính sách của Nhà nước và sự chung tay của xã hội, cộng đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; phổ biến, giáo dục, hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên trong gia đình, cộng đồng và trẻ em về các kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho trẻ em tỏng bối cảnh đại dịch Covid-19. Đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời việc cung cấp, lan truyền các nội dung thông tin, truyền thông xấu, phản cảm, tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

- Tuyên truyền về Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em với số điện thoại 111 của Bộ Lao động - TB&XH và số 1900.571.208 của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hà Nam để mọi người dân và trẻ em liên hệ khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em. Phối hợp liên ngành trong việc xử lý thông tin, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ trẻ em.

- Thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông đăng tải Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; thông tin về các hoạt động tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn; nêu gương người tốt, việc tốt trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tuyên truyền, khuyến khích trẻ em chơi các đồ chơi tự tạo, đồ chơi sản xuất trong nước, không mua đồ chơi mang tính bạo lực không phù hợp với trẻ em.

- Tăng cường nội dung, thời lượng, chương trình, sân chơi và các hoạt động văn hóa, văn nghệ dành cho trẻ em trên các phương tiện thông tin, truyền thông vào dịp Tết Trung thu, định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc.

- Khuyến khích sự sáng tạo của trẻ em thông qua các hoạt động như tự tạo đồ chơi, trò chơi, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phù hợp với lứa tuổi.

2. Triển khai các chính sách của Nhà nước, vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em và tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em

- Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn chăm sóc trẻ em phải cách ly y tế, trẻ em không có cha, mẹ và người thân chăm sóc do đại dịch Covid-19.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Thường xuyên rà soát, cập nhật, quản lý số liệu về trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng, trẻ em nghèo, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt để thiết thực chăm lo cho trẻ em nhân dịp Tết trung thu.

- Vận động các nguồn lực để thăm hỏi, tặng quà và tổ chức các sự kiện, hoạt động cho trẻ em vui Tết Trung thu.

-  Quan tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ trẻ em là con những người đang ở tuyến đầu chống dịch, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày, trẻ em khuyết tật, trẻ em nạn nhân chất độc da cam, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS…

3. Hoạt động thanh tra, kiểm tra

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm, đặc biệt thực phẩm phục vụ Tết trung thu; ngăn chặn và xử lý kịp thời nghiêm minh theo quy định của pháp luật việc kinh doanh các văn hóa phẩm, các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, có tính chất bạo lực, kích động, phản giáo dục không phù hợp với lứa tuổi trẻ em hoặc chứa chất độc hại, gây nguy hiểm cho trẻ em.

- Nắm bắt tình hình, phát hiện và tập trung giải quyết can thiệp, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả trẻ em bị bạo lực, xâm hại, vi phạm quyền trẻ em, đồng thời xem xét kết luận, kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng vi phạm quyền trẻ em trên địa bàn.

4. Thời gian tổ chức: Từ ngày 16/9 đến 21/9/2021 (từ ngày 10 đến 15/8 âm lịch).

Cũng theo Kế hoạch, UBND thị xã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phương tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã (Qua phòng Lao động – Thương binh và xã hội thị xã) trước ngày 30/9/2021./.

 

 

 Hoàng Hồng

 Dưới đây là toàn văn kế hoạch số 115/KH-UBND: Tải tại đây.pdf