Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên: tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút , thứ...

Thông tin cần biết  
Duy Tiên: tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút , thứ Bảy ngày 25 tháng 3
UBND thị xã Duy Tiên vừa ban hành Công văn số 225/UBND-KT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 gửi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã; Điện lực Duy Tiên; Ủy ban nhân dân các xã, phường; Các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã.


Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 nhằm góp phần vào những nỗ lực chung của toàn xã hội giúp nâng cao ý thức về chống biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy việc thực thi hiệu quả Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. UBND thị xã đề nghị các tổ chức, cơ quan và nhân dân trên địa bàn thị xã tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch bằng hình thức tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023, cụ thể như sau:

1. Phòng Kinh tế: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường tham mưu UBND thị xã chỉ đạo thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, tổng hợp kết quả thực hiện sau khi kết thúc Chiến dịch.

2. Phòng Văn hóa&Thông tin, Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao: Phối hợp với phòng Kinh tế, Điện lực Duy Tiên kịp thời thông tin, tăng cường thời lượng phát sóng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.

3. Điện lực Duy Tiên: Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện tuyên truyền, vận động hưởng ứng thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023 bằng hình thức như treo băng rôn, khẩu hiệu, ấn phẩm truyền thông tại các địa điểm giao dịch với khách hàng, trung tâm thương mại, các cơ sở giáo dục, các khu vực tập trung đông người,…; vận động khách hàng sử dụng điện tham gia hưởng ứng tích cực Chiến dịch này. Đồng thời thống kê sản lượng điện tiết kiệm trong Giờ Trái đất và báo cáo kết quả về UBND thị xã (qua phòng Kinh tế) sau khi kết thúc chiến dịch.

4. Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị: Xem xét, nghiên cứu điều chỉnh giảm hợp lý số lượng đèn chiếu sáng đường phố, đèn chiếu sáng trang trí vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023.

5. Trung tâm phát triển cụm công nghiệp: Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp hưởng ứng, tham gia thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023.

6. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã thông báo, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nội dung, mục đích ý nghĩa của việc thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023, tạo sự hưởng ứng tham gia thiết thực, ý nghĩa.

7. Đề nghị Hội liên hiệp Phụ nữ thị xã, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã chỉ đạo hội, đoàn thể các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng, tham gia thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023.

8. Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo các thôn, xóm, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu tới các tổ chức, cơ quan, nhân dân trên địa bàn thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023. Vận động các tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn (trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh dịch vụ, …) hưởng ứng tắt các loại đèn chiếu sáng, đèn trang trí, quảng cáo.

9. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn thị xã chủ động nghiên cứu, bố trí sản xuất hợp lý, tiết kiệm điện, tắt các thiết bị chiếu sáng không cần thiết trong thời gian diễn ra Chiến dịch.

Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thị xã; UBND các xã, phường; các doanh nghiệp và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã hưởng ứng thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu./.

 

VP