Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên đang triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng 15 dự án nhằm thu hút đầu tư

Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  
Duy Tiên đang triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng 15 dự án nhằm thu hút đầu tư
15 Dự án đang thực hiện gồm:
- Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ nút giao ngã ba Hòa Mạc đến đường ĐH 05 (từ km 0+00 đến km2+560,41) theo hình thức đối tác công tư (PPP); 
- Dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn 2); 
- Dự án Khu nhà ở đô thị Quang Thành tại phường Yên Bắc; Dự án Khu nhà ở đô thị Văn Xá; 
- Dự án XD Khu nhà ở đô thị thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở tại phường Châu Giang và Phường Hòa Mạc; 
- Dự án Khu thương mại và Nhà ở đô thị tại phường Duy Minh và phường Duy Hải
- Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I, tỉnh Hà Nam; 
- Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối QL38 (Khu quy hoạch Trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên) đến đê sông Hồng tại phường Châu Giang và xã Mộc Bắc; 
- Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Đền bà Quận đến trường mầm non tổ dân phố Trại Quan Nha, phường Hòa Mạc
- Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị phía Nam tổ dân phố Bùi, phường Yên Bắc
- Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị phía Nam tổ dân phố Hoàng Lý, phường Hoàng Đông; 
- Các DA điện; 
- Dự án đầu tư xây dựng 05 tuyến đường trục chính thuộc Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000  Khu vực trung tâm đô thị Duy Tiên theo hình thức đối tác công tư (PPP) hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT);
- Dự án đấu giá Châu Giang (TDP Du Long)