Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các dự án đang chuẩn bị giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội tại thị xã Duy Tiên

Thông tin cần biết  
Các dự án đang chuẩn bị giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội tại thị xã Duy Tiên
SttTên dự ánĐịa điểm
dự án
Diện tích thu hồi (m2)Số hộ
IIICác dự án thực hiện dở dang chưa hoàn thành 3.136.358,63.573,0
1Cụm cảng Yên Lệnh Hà
 Nam
Chuyên Ngoại230.216,0434,0
2Dự án Khu CN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực VòngBạch Thượng1.000.000,0697,0
3Dự án tổ hợp giáo dục FPT - Khu đại học Nam CaoHoàng Đông,
 Tiên Nội
119.129,055,0
4Đường kết nối khu hành
chính mới đến đê sông Hồng
Châu Giang,
Mộc Bắc
295.877,0687,0
5Khu đô thị thương mại nhà ở đô thị Duy Minh - Duy HảiDuy Minh,
Duy Hải
118.689,1357,0
6Khu nhà ở đô thị Hoà Mạc
 - Châu Giang
Hoà Mạc,
Châu Giang
92.242,0259,0
7Khu nhà ở chợ LươngYên Bắc158.937,0181,0
8Khu đô thị Quang ThànhYên Bắc127.474,9123,0
9Đường kết nối ngã 3 Hoà
Mạc đến ĐH05
Hoà Mạc, Yên Bắc78.129,0205,0
10Dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến đường trục chính thuộc QH phân khu XD TL 1/2000 Khu vực trung tâm đô thị Duy Tiên theo hình thức đối tác công tư (PPP) hợp đồng XD- chuyển giao (BT)Yên Bắc và Hòa Mạc118.335,0122,0
11Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ đền bà Quận đến Trường mầm non TDP Trại Quan Nha, phường Hòa Mạc, thị xã Duy TiênHòa Mạc2.733,044,0
12Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị phía Nam TDP Bùi, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên (DT-ĐT.21)Yên Bắc 243,0
13Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị phía Nam TDP Hoàng Lý, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên (DT-ĐT03.21)Hoàng Đông102.600,0166,0
14Các dự án nâng cấp cải tạo
 lưới điện 10kV-22kV, Jica
   
15Dự án đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV Seoul Semiconductor Vina của tỉnh Hà Nam 1.096,6 
16Dự án Cụm công nghiệp
Yên Lệnh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Trác Văn và Chuyên Ngoại690.900,0 
17Dự án xây dựng một số tuyến đường khu vực trung tâm hành chính phường Hòa MạcHòa Mạc