Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
Lĩnh vực TTHC Lĩnh vực Hộ tịch
Cơ quan giải quyết Cấp huyện
Nội dung

11. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người có yêu cầu nộp hồ sơ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ: motcua.hanam.gov.vn (chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ này. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký).

Bước 2:

- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

 - Nếu thấy yêu cầu ghi chú thay đổi hộ tịch có yếu tố nước ngoài đủ điều kiện, phù hợp quy định pháp luật, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân đồng ý giải quyết thì ký Trích lục hộ tịch tương ứng cấp cho người yêu cầu; công chức làm công tác hộ tịch ghi nội dung ghi chú vào Sổ hộ tịch theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả:

- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có nhu cầu).

- Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến cá nhân khi đến nhận kết quả sẽ ký vào tờ khai và mang theo bản gốc để đối chiếu với giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến.

- Trường hợp lựa chọn nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính, nhận kết quả qua hệ thống bưu chính.

Cách thức thực hiện:

- Người có yêu cầu ghi chú thay đổi hộ tịch có yếu tố nước ngoài trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc ghi chú;

- Người thực hiện việc ghi chú có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ: motcua.hanam.gov.vn.

Thành phần hồ sơ:

* Giấy tờ phải xuất trình

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu ghi chú thay đổi hộ tịch có yếu tố nước ngoài;

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền ghi chú thay đổi hộ tịch có yếu tố nước ngoài (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc).

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

* Giấy tờ phải nộp

- Tờ khai ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh/Tờ khai ghi vào Sổ hộ tịch việc khai tử/Tờ khai ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi/ Tờ khai ghi vào Sổ hộ tịch việc giám hộ, nhận cha, mẹ, con/Tờ khai ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác theo mẫu quy định.

- Bản sao giấy tờ chứng minh việc hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc ghi chú. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

* Lưu ý:

+ Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy tờ đó.

+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 02 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người có trách nhiệm khai tử ghi vào Sổ hộ tịch việc khai tử đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Không

Kết quả thực hiện TTHC: Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh/Trích lục ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác

Lệ phí: 70.000 đồng

Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh; Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử; Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi; Tờ khai ghi chú việc giám hộ, nhận cha, mẹ, con; Tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

- Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về phí và lệ phí trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH

        Kính gửi: (1)................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ...................................................................................................

Nơi cư trú: (2)......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3).............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Quan hệ với người được ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh: .............................................................

Đề nghị cơ quan ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:.............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................ghi bằng chữ:....................................................

...........................................................................................................................................................

Giới tính:....................... Dân tộc: ......................... ...........Quốc tịch: ...............................................

Nơi sinh: ...........................................................................................................................................

Quê quán: ..........................................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người mẹ:............................................................................................................

Năm sinh: (4) ...................... Dân tộc: .................... ...........Quốc tịch: ...............................................

Nơi cư trú: (2) .....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người cha: ..........................................................................................................

Năm sinh: (4)....................... Dân tộc: .................... ...............Quốc tịch: ...........................................

Nơi cư trú: (2) .....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Đã được đăng ký khai sinh tại(5) ........................................................................................................

Giấy khai sinh số(6) ................................... cấp ngày............. /........ / ...................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

 

 

Đề nghị cấp bản sao Trích lục ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh (8): Có         Không

Số lượng:……….bản

 

 

 

 

 

Làm tại: …………, ngày ....... tháng ....... năm ........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

...........................................

 

 

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh

Ví dụ: Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

 (2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống. 

(3)  Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 168089123 do Công an tỉnh Hà Nam cấp ngày 20/10/2014).  

(4) Ghi đầy đủ ngày, tháng sinh của cha, mẹ (nếu có).

(5) Ghi rõ tên cơ quan, tên quốc gia nước ngoài đã đăng ký khai sinh.

(6) Ghi số, ngày, tháng, năm cơ quan nước ngoài cấp Giấy khai sinh.

 (7) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI TỬ

 

Kính gửi: (1).......................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  ..................................................................................................

Nơi cư trú: (2)......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) ............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Quan hệ với người đã chết: ...............................................................................................................

Đề nghị cơ quan ghi vào Sổ hộ tịch việc khai tử cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................................................

Giới tính:............................ Dân tộc: ................................. Quốc tịch:..............................................

Nơi cư trú cuối cùng: (2) ....................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) ............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Đã chết vào lúc: ..........................  giờ ..........  phút, ngày ...............  tháng ............  năm ................

Nơi chết: ...........................................................................................................................................

Nguyên nhân chết: ............................................................................................................................

Theo (4) ..............................................................................................................................................

số ........................................................... do (5)...................................................................................
..........................................................................................................................cấp ngày......................... tháng ............... năm ...................................................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

    

 

 

 

Đề nghị cấp bản sao(6): Có , Không

Số lượng:……..….bản

 

 

 

Làm tại: ..............., ngày ......... tháng ......... năm ............

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

...........................................

 

 

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch việc khai tử.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.         

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 168089125 do Công an tỉnh Hà Nam cấp ngày 20/10/2014).

(4) Ghi rõ tên giấy tờ hộ tịch được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.

(5) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã đăng ký khai tử.

(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC NUÔI CON NUÔI

 

Kính gửi: (1).......................................................................................

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  ..................................................................................................

Nơi cư trú: (2)......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) ............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Đề nghị cơ quan ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................................................

Giới tính:............................................ Dân tộc:......................................... Quốc tịch:.......................

Nơi cư trú: (2)......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: (3).....................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Là con nuôi của:

Họ, chữ đệm, tên mẹ: ......................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ......................... Dân tộc: .................. Quốc tịch: ........................................

Nơi cư trú: (2) .....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên cha: .....................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ......................... Dân tộc: .................. Quốc tịch: ........................................

Nơi cư trú: (2) .....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Theo (4) ..............................................................................................................................................

..............................................................................số................................ do(5)..................................

...........................................................................................................................................................                        
cấp ngày ........... tháng ............... năm .......................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

 

Đề nghị cấp bản sao(6): Có , Không

Số lượng:…….bản     

 

 

 

 

Làm tại: ……, ngày ........... tháng ........... năm ........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

...........................................

 

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.         

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 168089145 do Công an tỉnh Hà Nam cấp ngày 20/10/2014).

 (4) Ghi rõ tên giấy tờ chứng minh việc nuôi con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

            (5) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã giải quyết việc nuôi con nuôi.

(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC GIÁM HỘ, NHẬN CHA, MẸ, CON

Kính gửi: (1).......................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  ............................................................................... ..............

Nơi cư trú: (2)......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) ............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Đề nghị cơ quan ghi vào Sổ hộ tịch việc(4) ............................................................................... cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................................................

Giới tính:.............................. Dân tộc:.............................. Quốc tịch:..................................

Nơi cư trú: (2)......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3).............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

: (5) ............................................................. của người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ..............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................................................

Giới tính:.............................. Dân tộc:.............................. Quốc tịch:..................................

Nơi cư trú: (2) .....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3).............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Đã được giải quyết theo (6) ................................................................................................................

số..........................................................do(7)..................................................................................
............................................................................................cấp ngày........... tháng ........ năm ..........

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

 

 

Đề nghị cấp bản sao(8): Có , Không

Số lượng:…….bản     

 

 

 

 

Làm tại: …………, ngày ....... tháng ....... năm ........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

...........................................

Chú thích:

                (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 168089145 do Công an tỉnh Hà Nam cấp ngày 20/10/2014).

(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (giám hộ, nhận cha, mẹ, con).

(5) Ghi rõ mối quan hệ: là cha/mẹ/con/người giám hộ.

(6) Ghi rõ tên giấy tờ chứng minh sự kiện hộ tịch đã được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

(7) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã giải quyết sự kiện hộ tịch.

(8) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH CÁC VIỆC HỘ TỊCH KHÁC

 

Kính gửi: (1).......................................................................................

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  ..................................................................................................

Nơi cư trú: (2)......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) ............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Đề nghị cơ quan ghi vào Sổ hộ tịch việc(4)......................................................................................

cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................................................

Giới tính ...................... ......Dân tộc: ...........................................Quốc tịch:.....................................

Nơi cư trú: (2)......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) ............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Nội dung ghi vào sổ hộ tịch(4): ..........................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Theo (5) ..............................................................................................................................................

số ................................................. do (6).............................................................................................
...............................................................................................cấp ngày........... tháng ........ năm .......

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

 

Đề nghị cấp bản sao(7): Có , Không

Số lượng:…….bản

 

 

 

 

Làm tại: …………, ngày .......... tháng ....... năm ........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

...........................................

 

Chú thích:

                (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.         

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 168089145 do Công an tỉnh Hà Nam cấp ngày 20/10/2014).

(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký (ví dụ: thay đổi hộ tịch).

(5) Ghi rõ tên giấy tờ hộ tịch được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.

(6) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã đăng ký sự kiện hộ tịch.

(7) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.​