Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Duy Tiên

Hợp tác - Đầu tư Các doanh nghiệp tiêu biểu  
Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Duy Tiên
                                                                                                                          
1. Cty TNHH Leo jins Việt Nam
Địa chỉ:Khu CN Đồng Văn
Điện thoại: 582834                     
Ngành nghề KD: May mặc
 
2. Cty TNHH Shin Myung Anti Fire Việt Nam
Địa chỉ:Khu CN Đồng Văn
Điện thoại: 854333                     
Ngành nghề KD: Sx thiết bị PCCC
 
3. Cty TNHH In ấn U-tin Việt Nam
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn        
Điện Thoại: 583034                    
Ngành nghề KD: Sx giấy
 
4. Cty TNHH Gang thép Hoa Phong Trung Quốc
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn        
Điện thoại: 583888                     
Ngành nghề KD: Sx thép
 
5. DNTN Đại Dương                  
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn        
Điện Thoại: 835888                    
Ngành nghề KD: Thức ăn gia súc
 
6. Cty SX và xây dựng Thi Sơn
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn         
Điện Thoại: 820188                    
Ngành nghề KD: SX trang phục, thảm dệt
 
7. Cty TNHH Nam Dương
Địa chỉ: 148 Nguyễn Hữu Tiến   
Điện Thoại: 835089                    
Ngành nghề KD: KD giống cây trồng
 
8. Cty CP xây dựng Hồng Nga
Địa chỉ: Đồng Văn
Điện Thoại: 835393                    
Ngành nghề KD: Xây dựng
 
9. Cty TNHH Đức Anh
Địa chỉ: 98B Phạm Ngọc Nhị
Điện Thoại: 835281                    
Ngành nghề KD: Cơ khí
 
10. Cty TNHH Trí Hường
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn 
Điện Thoại: 851196                    
Ngành nghề KD: SX vải dệt
 
11. Cty Cổ phần Đông Á
Địa chỉ: TT Đồng Văn 
Điện Thoại: 826332                    
Ngành nghề KD: XD giao thông, thuỷ lợi
 
12. Cty TNHH Nam Sơn
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn 
Điện Thoại: 835539                    
Ngành nghề KD: SX tấm lợp
 
13. Cty CP Dinh dưỡng Hồng Hà
 Địa chỉ: Lô C khu CN Đồng Văn
 Điện Thoại: 836840
Ngành nghề KD: Thức ăn chăn nuôi
 
14. Cty TNHH Nông Hưng
 Địa chỉ: 190 Nguyễn Hữu Tiến
Điện Thoại: 835284
Ngành nghề KD: KD giống cây trồng
 
15. Cty TNHH Phương Nam Việt Nam
Địa chỉ: Ngõ 28 đường Nguyên Hồng                                  
Điện Thoại: 836395                    
Ngành nghề KD: SX thuốc BVTV
 
16. Cty CP Tam Kim(Sao Phương Đông)
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn
 Điện Thoại: 836140
Ngành nghề KD: SX Két bạc
 
17. Cty TNHH giống cây trồng Phương Mai
Địa chỉ: 140 Nguyễn Hữu Tiến
Điện Thoại: 835114                    
Ngành nghề KD: KD giống cây trồng
 
18. Cty TNHH SX Hà Thanh
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn 
Điện Thoại: 836703
Ngành nghề KD: SX kết cấu thép, mái tôn
 
19. Cty TNHH SX Đức Phú
Địa chỉ: TT Đồng Văn 
Điện Thoại: 836704
Ngành nghề KD: SX Khung nhà thép
 
20. Cty TNHH Việt Phương Hà Nam
 Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn
 Điện Thoại: 582553                   
 Ngành nghề KD: SX thức ăn gia súc
 
21. Cty TNHH Ngọc Hải
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn
 Điện Thoại: 582828
 Ngành nghề KD: SX giấy ráp
 
22. Cty TNHH Thanh Xuân
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn 
Điện Thoại: 836668
Ngành nghề KD: SX SP thuỷ tinh
 
23. Cty TNHH Nguyễn Khoa Hà Nam
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn
 Điện Thoại: 836814
Ngành nghề KD: Thủ công mỹ nghệ
 
24. Cty TNHH Công nghệ cao- Cao Song Hà
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn
Điện Thoại: 836886
Ngành nghề KD: SX nước sạch
 
25. DNTN Việt Ánh
Địa chỉ: Phố Nguyễn Văn Trỗi    
Điện Thoại: 835438                    
Ngành nghề KD: KD vật liệu xây dựng
26. Cty TNHH SX và TM Đại uy
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn 
Điện Thoại: 582781
Ngành nghề KD: SX thức ăn gia súc
 
27. Cty TNHH Hùng Dũng
Địa chỉ: 20 Phạm Ngọc Nhị
Điện Thoại: 837267
Ngành nghề KD: SX cọc bê tông
 
28. Cty TNHH Giang Hồng     
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn  
Điện Thoại: 582605
Ngành nghề KD: SX thức ăn chăn nuôi
 
29. Cty TNHH Thành Hưng
Địa chỉ: 129 Nguyễn Hữu Tiến
Điện Thoại: 835094
Ngành nghề KD: KD gỗ
 
30. Cty TNHH MT đô thị Đồng Văn
 Địa chỉ: SN 71, Phạm Ngọc Nhị
Điện Thoại: 835051                    
Ngành nghề KD: Xử lý rác thải
 
31. Cty CP Nhựa Châu Âu
Địa chỉ: Đồng Văn                        
Điện Thoại: 583123
Ngành nghề KD: SX nhựa màu
 
32. Cty TNHH Đức Tấn Sài Gòn
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn
 Điện Thoại: 836946
Ngành nghề KD: SX Bao bì
 
33. Cty CP thép DMT
Địa chỉ: 126 Nguyễn Hữu Tiến
 Điện Thoại: 582771
Ngành nghề KD: SX sắt thép
 
34.Doanh nghiệp Đình Thụ
Địa chỉ: Đồng Văn 
Điện Thoại: 836163
Ngành nghề KD: Dịch vụ cầm đồ
 
35. Cty CP nghiên cứu và chế tạo CN
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn 
Điện Thoại: 584564
Ngành nghề KD: SX thiết bị điện tử
 
36. Cty TNHH SX và TM The Sun
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn
 Điện Thoại: 584771
Ngành nghề KD: SX dây cáp điện
 
37. Cty TNHH TM Dũng Tiến
Địa chỉ: Đồng Văn
 Điện Thoại: 584808
Ngành nghề KD: KD nước uống
 
38. Cty TNHH Quang Quân
 Ngành nghề KD: Khu CN Đồng Văn
 Ngành nghề KD: SX nhựa 
 
39. Cty TNHH TM DV Sơn Anh
Địa chỉ: 86 Nguyễn Hữu Tiến
Điện Thoại: 835658
Ngành nghề KD: Kinh doanh Than
 
40. Cty TNHH Đại Phú
Địa chỉ: 112 Nguyễn Hữu Tiến
Điện Thoại: 835808
Ngành nghề KD: Cung cấp, lắp đặt linh kiện máy tính
 
41. Doanh nghiệp Tuấn Lan
Địa chỉ: 44 Phạm Ngọc Nhị
Điện Thoại: 835285
Ngành nghề KD: KD vật liệu xây dựng
 
42. Cty TNHH Phúc Hưng
Địa chỉ: TT Đồng Văn 
Điện Thoại: 835378                    
Ngành nghề KD: KD vật liệu xây dựng
 
43. Cty TNHH thông tin Việt Nam                                   
Địa chỉ: Nguyễn Hữu Tiến
Điện Thoại: 243330
Ngành nghề KD: Sửa chữa máy tính
 
44. Cty TNHH Kim Long
Địa chỉ: 56 Nguyễn Hữu Tiến
Điện Thoại: 835466
Ngành nghề KD: Xây dựng
 
45. Cty TNHH SX và TM Cương Thịnh
Địa chỉ: 403 Nguyễn Hữu Tiến
Điện Thoại: 835136
Ngành nghề KD: KD SP điện dân dụng
 
46. Cty TNHH Tuấn Bách
Địa chỉ: 82 Nguyễn Hữu Tiến
Điện Thoại: 835500
Ngành nghề KD: Kinh doanh gas
 
47. Cty TNHH Vải địa KT Việt Nam
 Địa chỉ: Lô 80 khu CN Đồng Văn 
Điện Thoại: 836582
Ngành nghề KD: SX hàng dệt may
 
48. Cty CP đồ chơi thiết bị GD Đức Việt
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn
Điện Thoại: 913074919
Ngành nghề KD: SX, KD đồ chơi
 
49. Cty CP Nishu HàNam
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn
 Điện Thoại: 979397799
Ngành nghề KD: SX, KD Sơn
 
50. Cty Cp Aritex
Địa chỉ: Lô 80 Khu CN Đồng Văn
Điện Thoại: 836582
Ngành nghề KD: Dệt vải
 
51. Cty CP Phát triển Hà Nam
Địa chỉ: Lô D khu CN Đồng Văn 
Điện Thoại: 837026                    
Ngành nghề KD: KD Bất động sản
 
52. Cty TNHH Thời trang Việt Nam
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn
Điện Thoại: 583047                    
Ngành nghề KD: SX đồ trang sức
 
53. Cty TNHH Trang sức cao cấp
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn 
Ngành nghề KD: SX đồ trang sức
 
54. Cty Mỹ nghệ Lee Việt Nam
 Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn
 Ngành nghề KD: SX đồ trang sức
 
55. Cty CP thép Hưng Thịnh
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn
Điện Thoại: 582796                    
Ngành nghề KD: Cán thép
 
56.Cty TNHH Thuỷ lực máy
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn
 Điện Thoại: 836591
Ngành nghề KD: Sx hệ thống XL rác
 
57.Cty TNHH trang sức VN Sunny
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn
Ngành nghề KD: SX đồ trang sức
 
58. Cty TNHH trang sức Esse VN
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn  
Ngành nghề KD: SX đồ trang sức mỹ nghệ
 
59. Cty TNHH Nhựa và bao bì Tam Kim
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn
Điện Thoại: 836140
Ngành nghề KD: SX bao bì nhựa
 
60.Cty TNHH Hưng Phú
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn
Điện Thoại: 836704
Ngành nghề KD: Xây dựng công trình
 
61. DNTN Hoa Nam
Địa chỉ: 79 Phạm Ngọc Nhị
Điện Thoại: 835013
Ngành nghề KD: Vận tải hàng hoá
 
62. Cty CP In Bắc Á
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn  
Ngành nghề KD: Hoàn thiện SP dệt
 
63. Cty CP đồng kỹ thuật Korea VN
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn  
Điện Thoại: 582771                    
Ngành nghề KD: SX SP đồng kỹ thuật
 
64. Cty TNHH Song Việt
Địa chỉ: 32 Nguyễn Hữu Tiến
Điện Thoại: 583000                    
Ngành nghề KD: Vận tải hàng hoá
 
65. Cty CP Nhật Hà
Địa chỉ: 121 Nguyễn Văn Trỗi
Điện Thoại: 213627
Ngành nghề KD: SX cơ khí, tấm lợp KL
 
66.Cty CP Hà An
Địa chỉ: 256 Nguyễn Hữu Tiến
Điện Thoại: 983590868
Ngành nghề KD: Xây dựng
 
67. Cty Thuỷ Lợi Duy Tiên
 Địa chỉ: Thịnh Hoà                      
Điện Thoại: 830150                    
Ngành nghề KD: Tưới tiêu nước NN
 
68. Cty TNHH Thế Nam
 Địa chỉ: Bắc Hoà
Điện Thoại: 830418
Ngành nghề KD: Kinh doanh gỗ
 
 
69. Cty TNHH Việt Tiến
Địa chỉ: Bắc Hoà
Điện Thoại: 830091
Ngành nghề KD: Xây Dựng
 
70. Cty TNHH Thịnh Hoà
Địa chỉ: Thịnh Hoà
Điện Thoại: 830153
Ngành nghề KD: Xây dựng
 
71. Cty CP cơ khí NN Hà Nam
Địa chỉ: Thịnh Hoà
Điện Thoại: 830026
Ngành nghề KD: KD xăng dầu
 
72. Cty CP dược phẩm Duy Tiên
Địa chỉ: Thịnh Hoà
Điện Thoại: 830063
Ngành nghề KD: KD thuốc tân dược
 
73. Cty CP TM Duy Tiên
Địa chỉ: Thịnh Hoà
Điện Thoại: 830564
Ngành nghề KD: Bán lẻ hàng may mặc
 
74. Cty TNHH Khánh Huệ        
Địa chỉ: Bắc Hoà                          
Điện Thoại: 830068
Ngành nghề KD: Xây dựng
 
75. Cty TNHH Thiên Thành
Địa chỉ: Thịnh Hoà
Điện Thoại: 831312
Ngành nghề KD: KD lương thực
 
76. Cty TNHH Tuấn Dương
Địa chỉ: 129 Đông Hoà
Điện Thoại: 830134
Ngành nghề KD: KD chất tẩy nhuộm
 
77. Cty TNHH Thái Bình Dương
 Địa chỉ: Hoà Mạc
Điện Thoại: 550030
Ngành nghề KD: SX nước uống
 
78. Cty TNHH TM và DL Hữu Nghị
 Địa chỉ: Phú Hoà
Điện Thoại: 213288
Ngành nghề KD: Du lịch  Lữ hành
 
79. Cty TNHH Hà Giang
Địa chỉ: 30 Đông Hoà                  
Điện Thoại: 936080319
Ngành nghề KD: KD chăn ga gối đệm
 
80. Cty TNHH Nam Thành
Địa chỉ: Phú Hoà                          
Điện Thoại: 830081
Ngành nghề KD: SX đồ gỗ
 
81. Cty CP TM và XD An Thịnh
Địa chỉ: Đông Hoà
 Điện Thoại: 830083                   
Ngành nghề KD: Xây dựng
 
82. Cty CP Tư vấn Thăng Long
 Địa chỉ: Hoà Mạc
 Điện Thoại: 551568
Ngành nghề KD: Tư vấn thiết kế
 
83. Cty CP TM và DV Thành Phát
Địa chỉ: Thịnh Hoà
Ngành nghề KD: KDVLXD nước
 
84. Cty CP PT Duy Hà             
Địa chỉ: Thịnh Hoà
Ngành nghề KD: Tư vấn XÂY DựNG
 
85. DNTN Tống Xuân Nam
Địa chỉ: Hoàn Dương
Điện Thoại: 833070                    
Ngành nghề KD: KD xăng dầu
 
 
86. Cty TNHH Nam Quy
Địa chỉ: Yên Từ
Điện Thoại: 912816989
Ngành nghề KD: SX sợi dệt
 
87. Cty TNHH Đức Vượng
 Địa chỉ: Tứ Giáp
Điện Thoại: 835299
Ngành nghề KD: SX đồ gỗ
 
88. Cty TNHH Phương Quỳnh
Địa chỉ: Tam Giáp
Điện Thoại: 826098
Ngành nghề KD: XD CT Thuỷ lợi
 
89. Cty TNHH XD và TM Việt Dũng
 Địa chỉ: Tứ Giáp
Điện Thoại: 915278103
Ngành nghề KD: SX đồ gỗ
 
90. Cty CP Thuận Phát
Địa chỉ: Tứ Giáp
Điện Thoại: 836557
Ngành nghề KD: Chế biến gỗ
 
91. Cty LD SXVLXD
Địa chỉ: QL1A
Điện Thoại: 835120
Ngành nghề KD: SX tấm lợp Amiang
 
92. Cty TNHH TM và XD Hà Nam
Địa chỉ: Lão Cầu
Điện Thoại: 835574
Ngành nghề KD: Bán thép XD
 
93. Cty KS và VLXD Tiên Tân
Địa chỉ: QL1A
Điện Thoại: 835116
Ngành nghề KD: Sx Bao bì
 
94. Cty TNHH DV và TM Hà Nam
Địa chỉ: Đ 21A
Điện Thoại: 835103
Ngành nghề KD: KD xăng dầu
 
95. DNTN Tiến Thành
Địa chỉ: QL1A
Điện Thoại: 856280                    
Ngành nghề KD: Sx bột đá
 
96. Cty TNHH Hùng Hạnh
Địa chỉ: QL1A
Điện Thoại: 857494
Ngành nghề KD: SX bánh kẹo
 
97.Cty CP RTD Viễn Đông
 Địa chỉ: QL1A
Điện Thoại: 595030
Ngành nghề KD: SX thức ăn thuỷ sản
 
98. Cty Cơ khí ô tô Trường Thành
 Địa chỉ: QL1A
Điện Thoại: 836736
Ngành nghề KD: Sửa chữa ô tô
 
99. Cty TNHH Mạnh Dũng
Địa chỉ: Đại Cầu
Điện Thoại: 851073                    
Ngành nghề KD: Sửa chữa ô tô
 
100. Cty TNHH Phương Nam
Địa chỉ: Tiên Tân
Ngành nghề KD: SX tấm cách nhiệt
 
101. Cty TNHH Cơ khí và XD Trang Liêm                     
Địa chỉ: Tiên Tân                          
Điện Thoại: 844768
Ngành nghề KD: Sửa chữa cơ khí
 
102. Cty TNHH May Gia Định
Địa chỉ: QL1A
Điện Thoại: 988708469
Ngành nghề KD: SX hàng may mặc
 
103. Cty CP Phúc Hưng
Địa chỉ: Đại Cầu
Điện Thoại: 851073
Ngành nghề KD: XD CTGT
 
104. DNTN Cường Nguyệt
Địa chỉ: Vực Vòng
Điện Thoại: 835655                    
Ngành nghề KD: KD xăng dầu
 
105. DNTN Ngọc Dũng
Địa chỉ: Yên Bắc                          
Điện Thoại: 835559                    
Ngành nghề KD: KD xăng dầu  
 
106. DNTN Ánh Dương
Địa chỉ: Lương Xá                        
Điện Thoại: 573128                    
Ngành nghề KD: KD xăng dầu
  
107. Cty TNHH Thành Trung
Địa chỉ: Lương Xá
Điện Thoại: 831943                    
Ngành nghề KD: KD xăng dầu
 
108. Cty TNHH Vạn Thắng
Địa chỉ: Yên Bắc
Điện Thoại: 831478                    
Ngành nghề KD: Xây dựng
 
109.Cty TNHH Đồng Thanh
Địa chỉ: Chợ lương
Điện Thoại: 831097                    
Ngành nghề KD: SX đồ gỗ
 
110. Cty TNHH Phú Cường
Địa chỉ: Vực Vòng
Điện Thoại: 835446                    
Ngành nghề KD: KD gạch ốp lát
 
111. Cty TNHH giống cây trồng Phương Nam
Địa chỉ: Đô Lương
Điện Thoại: 213457                    
Ngành nghề KD: KD giống cây trồng
 
112. Cty TNHH Yên Cường
Địa chỉ: Chợ Lương
Điện Thoại: 831049
Ngành nghề KD: CB nông sản
 
113. Cty TNHH Nam Phương
Địa chỉ: Đô Lương                       
Điện Thoại: 936900599              
Ngành nghề KD: KD giống cây trồng
 
114. Cy TNHH Bình Tài
Địa chỉ: Đô Lương                       
Điện Thoại: 832375                    
Ngành nghề KD: Chế biến gỗ
 
115. Cty TNHH Thuận An  
Địa chỉ: Đô Lương                       
Điện Thoại: 830843                    
Ngành nghề KD: CB Than
 
116. Cty TNHH Ngọc Oánh
Địa chỉ: Bùi Xá                             
Điện Thoại: 831413                    
Ngành nghề KD: Xây dựng
 
117. Cty TNHH TM Quang Trung Hà
 Địa chỉ: Đô Lương
Điện Thoại: 831524                    
Ngành nghề KD: CB gỗ
 
118. Cty TNHH Huyền Linh
 Địa chỉ: Đô Lương
Điện Thoại: 830886                    
Ngành nghề KD: VT hàng hoá
 
119.DNTN Thành Minh
Địa chỉ: Yên Mỹ                           
Điện Thoại: 830088                    
Ngành nghề KD: KD xăng dầu
 
120. Cty Tr­ường Giang
Địa chỉ: Yên Mỹ                           
Điện Thoại: 831826                    
Ngành nghề KD: Kinh doanh VLXD
 
121. DNTN Anh Tuấn
Địa chỉ: Điện Biên
Điện Thoại: 830371
Ngành nghề KD: KD xăng dầu
 
122. Cty TNHH TMDV Toàn Phát
 Địa chỉ: Quan Phè
Điện Thoại: 830152                    
Ngành nghề KD: KD gỗ
 
123. Cty TNHH Đông Phương
 Địa chỉ: Điện Biên                      
Điện Thoại: 831163                    
Ngành nghề KD: Kinh doanh lâm sản
 
124. Cty TNHH Sơn Hà
Địa chỉ: Lỗ Hà                              
Điện Thoại: 830425
Ngành nghề KD: Khai thác cát
 
125.Cty Ánh Hồng
Địa chỉ: Chuyên Ngoại                
Ngành nghề KD: XÂY DựNG
 
126. Cty TNHH Phúc Thành
Địa chỉ: Chuyên Ngoại
Ngành nghề KD: Kinh doanh lâm sản
 
127. Cty TNHH Thiên Đức
Địa chỉ: Chuyên Ngoại                
Ngành nghề KD: SX nước
 
128. Cty TNHH Bình Minh
Địa chỉ: Thôn Trịnh                      
Điện Thoại: 578590                    
Ngành nghề KD: KD hàng điện gia dụng
 
129. Cty TNHH Thọ Huyền
Địa chỉ: QL1A                              
Điện Thoại: 578063                    
Ngành nghề KD: Kinh doanh xe máy
 
130.Cty TNHH Bảo Sơn
Địa chỉ: Thôn Trịnh                      
Điện Thoại: 835371                    
Ngành nghề KD: Khai thác cát
 
131. DN Cơ khí XD Vinh Quang
Địa chỉ: Duy Minh
Điện Thoại: 835037                    
Ngành nghề KD: Cơ khí
 
132. Cty Đầu tư và quản lý thu phí Cầu Giẽ
Địa chỉ: QL1A
Điện Thoại: 835489                    
Ngành nghề KD: Thu phí cầu đường
 
133. Cty TNHH Khải Hoàn
Địa chỉ: Thôn Tú
Điện Thoại: 835115                    
Ngành nghề KD: Kinh doanh VLXD
 
134. Cty TNHH Mai Tuấn
 Địa chỉ: Thôn Tú
Điện Thoại: 835627                    
Ngành nghề KD: Sx đồ gỗ
 
135. Cty TNHH XNK Thành Đạt
 Địa chỉ: Thôn Chuông
Điện Thoại: 836194                    
Ngành nghề KD: SX, Lắp ráp máy móc
 
136. Cty TNHH TM Hà Duy
 Địa chỉ: Ninh lão
Điện Thoại: 913224794              
Ngành nghề KD: KD vật tư NÔNG NGHIệP
 
 
137. Cty TNHH Quang Vinh
Địa chỉ: Thôn Trịnh
Điện Thoại: 835728                    
Ngành nghề KD: Thăm dò khoáng sản
 
138. Cty vật tư NN I Hà Nội
Địa chỉ: Thôn Trung                                                               
Ngành nghề KD: Cung ứng phân bón
 
139. Cty TNHH Hải Lục
Địa chỉ: Thôn Trung
Ngành nghề KD: KD xăng dầu
 
140. Cty TNHH Hùng Dũng
Địa chỉ: Thôn Chuông                  
Ngành nghề KD: Ép cọc bê tông
 
141. Cty TNHH Tiến Lý 3
Địa chỉ: QL1A                              
Ngành nghề KD: KD xe máy
 
142. Cty Tiến Thành
Địa chỉ: QL1A                              
Ngành nghề KD: SX Bia
 
143. Cty TNHH Huy Sơn
Địa chỉ: Mộc Nam                       
Điện Thoại: 243500                    
Ngành nghề KD: KD lương thực
 
144. HTX DVCN Nha Xá
Địa chỉ: Nha Xá                            
Điện Thoại: 833082                    
Ngành nghề KD: Dệt
 
145. Cty Hoàng Lan
Địa chỉ: Lãnh Toà
Điện Thoại: 833669                    
Ngành nghề KD: XÂY DựNG
 
146. Cty TNHH nước sạch và MT Hùng Thành
Địa chỉ: Lảnh Trì                          
Điện Thoại: 560056                    
Ngành nghề KD: Khai thác cung cấp nước sạch và MT
 
147.DNTN Huệ Thanh
Địa chỉ: Đông Ngoại
Điện Thoại: 830901                    
Ngành nghề KD: KD xăng dầu
 
148. Cty TNHH Phúc Thành
Địa chỉ: Phúc Thành
Điện Thoại: 830320                    
Ngành nghề KD: Xây dựng
 
149.Cty TNHH Sông Châu
Địa chỉ: Phúc Thành                     
Điện Thoại: 830115                    
Ngành nghề KD: Xây dựng
 
150. Cty TNHH Kim Thành
Địa chỉ: Phúc Thành
Điện Thoại: 830566                    
Ngành nghề KD: Xây dựng
 
151. Cty TNHH TM và SX Xuân Quyết
Địa chỉ: Phúc Thành
Điện Thoại: 833760                    
Ngành nghề KD: KD xăng, VLXD
 
152. Cty TNHH Hoàng Gia
Địa chỉ: QL38A                            
Điện Thoại: 830988                    
Ngành nghề KD: Xây dựng
 
153. Cty TNHH XNK Tân Việt Anh
Địa chỉ: Lạt Hà                             
Điện Thoại: 831629                    
Ngành nghề KD: Chế biến gỗ
 
154. Cty TNHH XD Bắc Sơn
Địa chỉ: Đọi Nhì                           
Điện Thoại: 590999                    
Ngành nghề KD: Xây dựng
 
155.DNTN Hy Long Sơn
Địa chỉ: Đọi Tín                           
Điện Thoại: 838021                    
Ngành nghề KD: Kinh doanh xăng dầu
 
156. DNTN Xuân Mão
Địa chỉ: Đọi Tín                           
Điện Thoại: 838133                    
Ngành nghề KD: KD xăng dầu
 
157. Cty TNHH SX và XK Nam Sơn
Địa chỉ: Trại Mang                       
Điện Thoại: 830860                    
Ngành nghề KD: SX mành rèm
 
158.Cty TNHH Duy Hà             
 Địa chỉ: Yên Nam                        
Ngành nghề KD: SX đồ gỗ
 
159. Cty CP Thành Mỹ
Địa chỉ: Cụm Cầu Giát                 
Điện Thoại: 847756                    
Ngành nghề KD: Xây dựng
 
160.Cty CP cơ khí Kim Thành
Địa chỉ: Cụm Cầu Giát                 
Điện Thoại: 972727012              
Ngành nghề KD: Sx cơ khí
 
161.Cty TNHH Hội Vũ              
Địa chỉ: Cụm Cầu Giát                 
Điện Thoại: 563470
Ngành nghề KD: SX, CB nông sản
 
162. Cty TNHH Kinh Bắc
Địa chỉ: Cụm Cầu Giát                 
Ngành nghề KD: May
 
163. Cty TNHH Toàn Thắng
Địa chỉ: Cụm Cầu Giát                 
Ngành nghề KD: Dệt may
 
164. Cty TNHH KS Hà Nam     
Địa chỉ: Cụm Cầu Giát                 
Ngành nghề KD: Sản xuất gạch
 
165. Cty TNHH Sông Châu
Địa chỉ: Cụm Cầu Giát                 
Ngành nghề KD: Đúc bê tông
 
166. Cty TNHH Đông Nam Á
Địa chỉ: Cụm Cầu Giát                 
Ngành nghề KD: Kim Kim Khí
 
167. HTX CN Ngọc Động
Địa chỉ: Ngọc Động
Điện Thoại: 835004                    
Ngành nghề KD: Mây giang đan
 
168. Cty TNHH Chiến Thuý
Địa chỉ: QL 1A                             
Điện Thoại: 837257                    
Ngành nghề KD: Kinh doanh xănxã
169. DNTN Thanh Hằng
Địa chỉ: Ngọc Động                     
Điện Thoại: 835254                    
Ngành nghề KD: Mây giang đan
 
170. Cty TNHH TM và SX Mai Hoa
Địa chỉ: Hoàng Lý                        
Điện Thoại: 836849                    
Ngành nghề KD: SX nước uống
 
171. DNTN Hoàng Đạo
Địa chỉ: Hoàng Thượng                
Điện Thoại: 835568                    
Ngành nghề KD: Mây giang đan
 
172. DNTN Dũng Nga
Địa chỉ: Ngọc Động  
Điện Thoại: 835272                    
Ngành nghề KD: Mây giang đan
 
173. DNTN Thanh Tiến
Địa chỉ: Ngọc Động
Điện Thoại: 835073                    
Ngành nghề KD: Mây giang đan
 
174. Cty TNHH Hương Tiến
Địa chỉ: Ngọc Động                     
Điện Thoại: 584193                    
Ngành nghề KD: Mây giang đan
 
175.Cty TNHH Hạnh Bình
Địa chỉ: Ngọc Động
Điện Thoại: 835317                    
Ngành nghề KD: Mây giang đan
 
176. Cty TNHH Vang Lừng
Địa chỉ: Ngọc Động
Điện Thoại: 835033
Ngành nghề KD: Mây giang đan
 
177. DNTN Đức Lượng
Địa chỉ: Ngọc Động                     
Điện Thoại: 835168                    
Ngành nghề KD: Sản xuất bê tông
 
178. Cty TNHH Duy Hồng
Địa chỉ: Ngọc Động
Điện Thoại: 835772                    
Ngành nghề KD: Mây giang đan 
 
179. Cty CP Thịnh Vượng
Địa chỉ: Ngọc Động                     
Điện Thoại: 580005                    
Ngành nghề KD: SX cọc bê tông
 
180. Cty TNHH Tre Việt
Địa chỉ: Ngọc Động
Điện Thoại: 835129
Ngành nghề KD: Mây giang đan
 
181. Cty TNHH Nam Việt
Địa chỉ: Ngọc Động                     
Điện Thoại: 584560                    
Ngành nghề KD: SX hàng thủ công
Tin liên quan