Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uỷ viên Uỷ ban MTTQ huyện khoá 19 nhiệm kỳ 2014-2019

Tổ chức bộ máy Ủy viên ban MTTQ khóa XX nhiệm kỳ 2019 - 2024  
Uỷ viên Uỷ ban MTTQ huyện khoá 19 nhiệm kỳ 2014-2019

Điện thoại: 0226 3830 375

1. Ông Chu Hồng Cử

              Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ huyện

              Sinh năm: 1970

              Quê quán: xã Đọi Sơn - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 375

 

2. Bà Phạm Thị Tâm

               Chức vụ: Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện.

               Sinh năm: 1976

               Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác xã hội
               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

3. Ồng Đặng Thanh Bình

               Chức vụ: Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện

               Sinh năm: 1961
               Quê quán: xã Yên Nam - huyện Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: ĐH Tuyên huấn

               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

 

4. Ông Đặng Văn Đăng

               Chức vụ: Uỷ viên Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện

               Sinh năm: 1963

               Quê quán: xã Tiên Ngoại - huyện Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

5. Ông Phạm Thanh Tâm

              Chức vụ: Ban chỉ huy Quân sự huyện  

               Sinh năm: 1969

               Trình độ chuyên môn: Đại học

               Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

6. Ông Trần Đình Tiến

               Chức vụ: Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện

               Sinh năm: 1968
               Quê quán: xã Châu Sơn - huyện Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: ĐH Ngoại ngữ

               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

7. Ông Lê Mạnh Hà

               Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện

               Sinh năm: 1976

               Quê quán: xã Tiên Ngoại - huyện Duy Tiên

               Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Hà Nội

               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
              Điện thoại:

               Email: lemanhha@hanam.gov.vn


8. Bà Lê Thị Huấn

              Chức vụ: Chủ tịch Hội phụ nữ huyện

              Năm sinh: 1962

              Quê quán: xã Duy Minh - huyện Duy Tiên 

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp phụ vận  

              Trình độ chính trị: Cao cấp

 

9. Ông Nguyễn Quang Oánh

              Chức vụ: Chủ tịch Hội khuyến học huyện

              Năm sinh: 1942

              Quê quán: TT Hoà Mạc - huyện Duy Tiên 

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

10. Ông Nguyễn Văn Ngà
              Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân 
              Sinh năm: 1958
              Trình độ chuyên môn: Đại học nông nghiệp
              Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp 
              Trình độ quản lý nhà nước: Trung cấp

 

11. Ông Vũ Văn Toán

              Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện

              Năm sinh: 1958

              Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Quốc dân

             Trình độ chính trị: Cao cấp

 

12. Ông Nguyễn Văn Hoằng

              Chức vụ: Chủ tịch hội Cựu chiến binh huyện

              Năm sinh: 1956
              Quê quán:  xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Cao đẳng – Đặc công bộ 
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

13. Ông Lương Mạnh Lệ

              Chức vụ: Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong huyện           

              Sinh năm: 1940

              Quê quán: TT Hoà Mạc - huyện Duy Tiên 

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

 

14. Ông Đào Thế Độ

              Chức vụ:

              Sinh năm: 1955                                   

              Quê quán: xã Mộc Bắc - huyện Duy Tiên  

              Trình độ chuyên môn: Đại học Tổng hợp

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

15. Ông Nguyễn Văn Thạch

              Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn
              Năm sinh: 1984

              Quê quán: Xã Châu Giang – huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

              Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

 

16. Bà Chu Thị Bích Châm

              Chức vụ: Hiệu trưởng trường THSC thị trấn Hòa Mạc

              Sinh năm: 1970

              Trình độ chuyên môn: Đại học

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

 

17. Ông Trần Văn Mễ

              Chức vụ: Chủ tịch Hội đông y huyện

              Sinh năm: 1946

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Y học dân tộc

 

18. Ông Vũ Công Chiến

              Chức vụ:  Chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC

              Năm sinh: 1950

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

19. Ông Nguyễn Xuân Cải

              Chức vụ: Chủ tịch Hội người khuyết tật huyện

              Sinh năm: 1955

              Quê quán: xã Hoàng Đông - huyện Duy Tiên 

 

20. Bà Đinh Thị Bích

              Chức vụ: Chủ tịch Hội người mù huyện

              Sinh năm: 1984

              Quê quán: xã Châu Giang – huyện Duy Tiên

 

21. Đại đức: Thích Thanh Vũ

              Chức vụ: Phó Ban đại diện Hội phật giáo huyện

              Sinh năm: 1959

              Quê quán: xã Hoà Hậu - huyện Lý Nhân

 

22. Ông Lưu Quang Xiển

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Mộc Bắc

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Mộc Bắc - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

23. Ông Phạm Đức Hạnh

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Mộc Nam

              Sinh năm: 1959

              Quê quán: xã Mộc Nam - huyện Duy Tiên

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

              Trình độ Quản lý Nhà nước: Trung cấp

 

24. Ông Nguyễn Xuân Thành

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Chuyên Ngoại

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

              Trình độ Quản lý Nhà nước: Trung cấp

 

25. Ông Ứng Văn Chiều

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Yên Bắc

              Sinh năm: 1963

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

26. Ông Đào Quốc Lực

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Trác Văn

              Sinh năm: 1957

              Quê quán: Xã Trác Văn - huyện Duy Tiên

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

              Trình độ Quản lý Nhà nước: Trung cấp

 

27. Ông Vũ Văn Tuyên

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TT Hoà Mạc

              Sinh năm: 1961

              Quê quán: TT Hoà Mạc - huyện Duy Tiên

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

              Trình độ Quản lý Nhà nước: Trung cấp

 

28. Ông Phạm Đức Khương

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Châu Giang

              Sinh năm: 1969

              Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

29. Ông Kiều Xuân Thịnh

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Bạch Thượng

              Sinh năm: 1959

              Quê quán: xã Bạch Thượng - huyện Duy Tiên

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

              Trình độ Quản lý Nhà nước: Trung cấp

 

30. Ông Bạch Văn Ban

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TT Đồng Văn

              Sinh năm: 1955

              Quê quán: TT Đồng Văn - huyện Duy Tiên

 

31. Bà Lê Thị Mai Hạnh

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Duy Minh

              Sinh năm: 1962

              Quê quán: xã Duy Minh - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

32. Ông Trần Ngọc Sinh

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Duy Hải

              Sinh năm: 1960

              Quê quán: xã Duy Hải - huyện Duy Tiên

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

33. Ông Phan Văn Quân

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Hoàng Đông

              Sinh năm: 1961

              Quê quán: xã Hoàng Đông - huyện Duy Tiên

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

              Trình độ Quản lý Nhà nước: Trung cấp

 

34. Ông Đỗ Quang Lũy

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Tiên Nội

              Sinh năm: 1966

              Quê quán: xã Tiên Ngoại - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

 

35. Ông Lưu Trung Bảo

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Tiên Ngoại

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Tiên Ngoại - huyện Duy Tiên 

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

              Trình độ Quản lý Nhà nước: Trung cấp

 

36. Ông Hoàng Kim Mạnh

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Tiên Phong               

              Sinh năm: 1960

              Quê quán: xã Tiên Phong - huyện Duy Tiên 

              Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

              Trình độ Quản lý Nhà nước: Trung cấp 

 

37. Ông Lê Văn Duyên

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Châu Sơn      

              Sinh năm: 1960

              Quê quán: xã Châu Sơn - huyện Duy Tiên 

              Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 

38. Ông Lê Sỹ Quang

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Đọi Sơn             

              Sinh năm: 1959

              Quê quán: xã Đọi Sơn - huyện Duy Tiên 

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

              Trình độ Quản lý Nhà nước: Trung cấp 

 

39. Ông Phan Quyết Thắng

              Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Yên Nam         

              Sinh năm: 1966

              Quê quán: xã Yên Nam - huyện Duy Tiên 

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

 

40. Ông Nguyễn Văn Tịnh

              Chức vụ: Trưởng Ban đoàn kết công giáo huyện

              Sinh năm: 1956

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

 

 41. Ni sư Thích Đàm Hiền

              Chức vụ: Phó trưởng ban trị sự Hội phật giáo huyện     

              Sinh năm: 1959

42. Ni cô Thích Đàm Thụy

              Chức vụ: Trụ trì Chùa Văn Phái – Bạch Thượng     

              Sinh năm: 1970

              Trình độ chuyên môn: Đại học 

 

43. Mục sư: Dương Thanh Đức

              Chức vụ: Hội Thánh tin lành Hoàn Dương – Mộc Bắc

              Sinh năm: 1982

 

44. Ông Nguyễn Văn Mai

              Chức vụ: GĐ Công ty TNHH Mây tre XK Ngọc Đông     

              Sinh năm: 1953

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp 

              Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 

45. Ông Lê Mộng Quyết

              Chức vụ: Chủ cơ sở tăm tre XK – xã Mộc Nam

              Sinh năm: 1947

              Quê quán: xã Mộc Nam - huyện Duy Tiên

 

46. Ông Bùi Văn Căn

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: xã Tiên Nội- huyện  Duy Tiên

 

47. Ông Nguyễn Văn Điều

              Sinh năm: 1947

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên

 

48. Bà Đặng Thị Bằng

              Chức vụ: Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Nội     

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: xã Tiên Ngoại - huyện Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Thú y

 

49. Bà Nguyễn Thị Dư

              Chức vụ: Nguyễn Hữu Tiến – Thị trấn Đồng Văn     

              Sinh năm: 1953

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp

              Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 

50. Bà Bùi Thị Hiền

              Chức vụ: Chi hội trưởng Phụ nữ xóm Đông – xã Châu Giang     

              Sinh năm: 1957

 

51. Bà Nguyễn Thị Vân

              Chức vụ: Thôn Văn Xá – xã Yên Bắc     

              Sinh năm: 1960

 

52. Bà Vũ Thị Thu

              Chức vụ: Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Tứ - Duy Hải    

              Sinh năm: 1977

​ 


Tin liên quan