Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Lấy ý kiến cử tri về thành lập thị xã và các phường thuộc thị xã Duy Tiên  
19/06/2019
Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên đã phối hợp với Sở Nội vụ, các Sở, ngành của tỉnh và các cơ quan chuyên môn và các cơ quan, đơn vị liên quan lập Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
07/06/2019
Công văn số 1541/UBND-NC ngày 03 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và thành lập các phường thuộc thị xã Duy Tiên (kèm theo biểu mẫu phiếu lấy ý kiến cử tri)
09/05/2019
Ngày 09/5/2019, UBND huyện Duy Tiên ban hành Công văn số 294/UBND-NV về việc tổ chức tuyên truyền và triển khai niêm yết danh sách cử tri phục vụ việc lấy ý kiến nhân dân về Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và các phường thuộc thị xã Duy Tiên