Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

19/12/2023
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ Mười Hai – Kỳ họp cuối năm 2023 HĐND thị xã khóa XX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các vị Đại biểu HĐND thị xã đã tích cực thảo luận, đóng góp những ý kiến quan trọng vào các báo cáo và xem xét, biểu quyết 100% nhất trí thông qua 17 Nghị quyết theo thẩm quyền.
21/11/2023
Tháng 11 năm 2023, UBND thị xã Duy Tiên thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 29 dự án thu hút đầu tư trên địa bàn
24/10/2023
Nhằm tạo mặt bằng sạch thu hút đầu tư, trong tháng 10 năm 2023, UBND thị xã Duy Tiên chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng 23 dự án.
22/09/2023
Tính từ đầu năm 2023 tới nay, thị xã Duy Tiên đã hoàn thành GPMB 5 dự án và đang triển khai giải phóng mặt bằng 20 dự án thu hút đầu tư
30/08/2023
Trong tháng 8 năm 2023, UBND thị xã Duy Tiên triển khai giải phóng mặt bằng để thực hiện 21 dự án trên địa bàn
25/07/2023
Trong tháng 7, UBND thị xã tích cực đôn đốc triển khai thực hiện công tác GPMB 22 dự án trên điạ bàn tạo mặt bằng sạch thu hút đầu tư.
08/02/2023
Tại Văn bản số 16/TTg-CN ngày 3/2/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung 4 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.
05/07/2022
14 dự án đô thị UBND thị xã đang trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập đề xuất dự án đầu tư
20/06/2022
UBND thi xã đang thực hiện trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập đề xuất dự án đầu tư 04 dự án Nhà ở xã hội
20/01/2022
Ngày 20/01/2022, UBND thị xã Duy Tiên ban hành Công văn số 36/UBND-QLĐT về quan tâm thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Trác Văn, thị xã Duy Tiên gửi Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Đông Dương; Các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm
123
Previous Page 1-15 Next Page