Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

27/12/2015
Theo đó,Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 quyết nghị các nội dung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Cụ thể như sau:
17/12/2015
Ngày 16/10/2015, UBND huyện Duy Tiên đã ban hành Quyết định Phê duyệt dự toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng QL38 đoạn từ cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam ( Vị trí 2 )
17/12/2015
Ngày 16/10/2015, UBND huyện Duy Tiên ban hành Quyết định về việc Phê duyệt dự toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bẳng Dự án đầu tư xây dựng QL38 đoạn từ cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam ( Vị trí 1 )
17/12/2015
Ngày 14/10/2015, UBND huyện Duy Tiên ban hành Quyết định về Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500Khu tái định cư phục vụ GPMB Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 38 đoạn từ cầu Yên lệnh đến nút giao Vực Vòng xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam ( Vị trí 1)
12/12/2015
Luật tổ chức chính quyền địa phương được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ký ngày 19/6/2016 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2016
12/12/2015
Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 10/12/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/02/2016