Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Tiên Ngoại ra mắt mô hình điểm khu dân cư thực hiện “Nếp sống văn minh trong việc tang” tại xóm Minh, thôn Minh Lư...

Thông tin cần biết  
Xã Tiên Ngoại ra mắt mô hình điểm khu dân cư thực hiện “Nếp sống văn minh trong việc tang” tại xóm Minh, thôn Minh Lương Nội
Xã Tiên Ngoại vừa tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình điểm khu dân cư thực hiện “Nếp sống văn minh trong việc tang”. Đồng chí Trịnh Thị Hằng- Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ tới dự phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Tại hội nghị, các đại đại biểu nghe UBND xã Tiên Ngoại triển khai kế hoạch và thông qua quyết  định thành lập ban điều hành mô hình điểm thực hiện “Nếp sống văn minh trong việc tang" thuộc xóm Minh, thôn Minh Lương Nội. Theo đó, ban điều hành sẽ phối hợp các chi hội, chi đoàn tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt nội dung và chỉ tiêu của mô hình tới hộ gia đình, nhóm hộ gia đình hiểu rõ mục đích và ý nghĩa của việc thực hiện “Nếp sống văn minh trong việc tang" nhằm xóa bỏ hủ tục lạc hậu, hạn chế lãng phí, góp phần bảo vệ môi trường. Theo đánh giá những năm qua cán bộ và nhân dân trong xóm luôn đoàn kết thực hiện tốt “Nếp sống văn minh trong việc tang", đến nay số người qua đời được đưa đi hỏa táng đạt 100% và chôn cất theo quy định. Lễ tang được tổ chức ngọn nhẹ, phù hợp tập quán địa phương. Các gia đình có người qua đời không rải vàng mã, tiền thật trên đường. Đây là một tiêu chí bình xét công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Thông qua việc thực hiện mô hình điểm nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân và là tiền đề để Tiên Ngoại nhân rộng mô hình này ra các thôn khác trên địa bàn.Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND xã, bí thư, trưởng thôn, chi hội trưởng các hội đoàn thể thôn Minh Lương Nội ký cam kết thực hiện hiệu quả mô hình.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đánh giá cao kết quả xóm Minh  triển khai thưc hiện nếp sống văn minh trong việc tang thời gian qua. Đề nghị cấp ủy chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội xã Tiên Ngoại nói chung, thôn Minh Lương Nội nói riêng đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa của mô hình tạo sức lan tỏa trong toàn xã; Tiếp tục nhân rộng nhiều mô hình điểm các lĩnh vực trên địa bàn xã, tạo phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân. Xây dựng Tiên Ngoại trở thành xã NTM nâng cao, tiến tới trở thành phường 2025- 2030./.


Hồng Xiêm