Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Chuyên Ngoại đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thông tin cần biết  
Xã Chuyên Ngoại đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Xã Chuyên Ngoại vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tới dự có đồng chí Trần Thị Kim Nhung - Ủy viên Thường trực Ủy ban pháp luật Quốc hội, đồng chí Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục việc làm Bộ Lao động &TBXH, đồng chí Nguyễn Hồng Khanh - Phó Cục trưởng Cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp &PTNT, Giáo sư sử học Lê Văn Lan, đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Kiều Hữu Tuyển - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các sở, cơ quan, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo Thị ủy - HĐND - UBND thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thị xã, lãnh đạo một số xã, phường của thị xã, con em quê hương thành đạt đang công tác, sinh sống trên khắp mọi miền Tổ quốc

 


 


Các đại biểu dự buổi lễ
 

Qua gần 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, với sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng, chính quyền và người dân, bộ mặt nông thôn của Chuyên Ngoại có những chuyển biến rõ rệt. Nổi bật là địa phương đã tận dụng mọi nguồn lực để đầu tư phát triền sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, TTCN, ngành nghề nông thôn, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường, xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2022 là 69,2 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiểu còn 0,77%. Hệ thống cơ sở hạ tầng cơ bản đảm bảo cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Lĩnh vực giáo dục đào tạo, thu hút nhân lực luôn được ưu tiên hàng đầu. Cơ sở vật chất văn hóa, môi trường ngày càng đươc củng cố và nâng cao. Địa phương đã huy động 350 tỷ đồng cho xây dựng NTM, trong đó ngân sách tỉnh 48,6 tỷ đồng, ngân sách thị xã 98,82 tỷ đồng, ngân sách xã 16,64 tỷ đồng, nguồn vốn khác 25, 44 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 160,5 tỷ đồng, trong đó có 800 hộ dân hiến đất, dịch tường và các công trình phụ trợ với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng. Xã Chuyên Ngoại đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao tại Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 12/7/ 2023.
 


Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao cho xã Chuyên Ngoại

Phát biểu chúc mừng cán bộ và nhân dân xã Chuyên Ngoại, đồng chí Nguyễn Văn Lượng - Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy biểu dương kết quả địa phương đạt được trong quá trình xây dựng NTM nâng cao và đề nghị Chuyên Ngoại tiếp tục đề cao trách nhiệm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về NTM nâng cao, coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhanh chóng khắc phục hạn chế giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc động viên các tầng lớp nhân dân trong xã chung tay xây dựng NTM, xây quê hương giàu đẹp văn minh. Trước hết, tập trung các giải pháp hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn trong giai đoạn tiếp theo. Quan tâm lãnh đao chỉ đạo, tranh thủ các nguồn vốn, ưu tiên bố trí nguồn lực tập trung hoàn thiện nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa tại các thôn xóm, đẩy mạnh hợp tác liên kết ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển sản xuất hiệu quả, bền vững, nâng cao chất lượng và giá tri gia tăng trên sản phẩm nhằm mục tiêu tăng thu nhập cho người dân. Huy động sự vào cuộc tích cực của các hội, đoàn thể trong vận động đoàn viên hội viên và nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, phát huy vai trò nêu gương của bản thân, cán bộ, đảng viên và gia đình trong giữ gìn VSMT nơi công tác và nơi cư trú. Xây dưng và thực hiện thói quen nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh công cộng gắn với đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh và rà soat sửa đổi bổ xung thực hiện có hiệu quả các quy ước, hương ước của thôn xóm. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, vận động nhân dân thực hiện việc cưới, việc tang đúng quy định. Đồng chí cũng tin tưởng rằng với truyền thống cách mạng của địa phương, đảng bộ và nhân dân xã Chuyên Ngoại sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững trên địa bàn thị xã.
 


Các tập thể, cá nhân được UBND thị xã và xã Chuyên Ngoại khen thưởng có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM nâng cao

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được UBND thị xã và xã Chuyên Ngoại khen thưởng có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM nâng cao./.Thùy Hương - Xuân Thắng