Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Chuyên Ngoại :100% tổ tiết kiện và vay vốn do hội phụ nữ xã quản lý không cóa tình trạng nợ quá hạn

Thông tin Kinh tế xã hội  
Xã Chuyên Ngoại :100% tổ tiết kiện và vay vốn do hội phụ nữ xã quản lý không cóa tình trạng nợ quá hạn
 Trên 8 tỷ đồng là nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội do phụ nữ xã Chuyên Ngoại huyện Duy Tiên đang quản lý phân bổ tại 6 tổ tiết kiệm và vay vốn giải quyết cho 253 người vay để đầu tư vào sản xuất phát triển kinh tế. Trong đó nguồn vồn vay hộ nghèo gần 1,3 tỷ đồng, vay hộ cận nghèo trên 2,3 tỷ đồng, vay nước sạch vệ sinh môi trường gần 2 tỷ đồng, vay học sinh sinh viên 690 triệu đồng, giải quyết việc làm 613 triệu đồng, còn lại vay hộ thoát nghèo. Tổ viên các tổ vay vốn cũng huy động tiết kiệm hàng tháng đến nay được gần 257 triệu đồng. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, hội phụ nữ xã phối hợp ngân hàng chính sách xã hội làm tốt công tác kiểm tra giám sát, tuyên truyền thành viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, trả lãi và gốc đúng kỳ. Qua kiểm tra 100% các tổ vay vốn không có tình trạng nợ quá hạn./.

                                                                                                         Thùy Hương