Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH12...

Thông tin cần biết  
V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH12 đoạn từ Km4+600 đến QL38 và đoạn giao với đường ĐH tại km2+600 đến giáp thành phố Hà Nội thuộc địa bàn xã Duy Hải huyện Duy Tiên
V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH12 đoạn từ Km4+600 đến QL38 và đoạn giao với đường ĐH tại km2+600 đến giáp thành phố Hà Nội thuộc địa bàn xã Duy Hải huyện Duy Tiên: 3750.PDF