Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên tập huấn, tuyên truyền phân loại rác thải

Thông tin cần biết  
Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên tập huấn, tuyên truyền phân loại rác thải
Tại thôn Mang Hạ, xã Yên Nam, Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn và hướng dẫn quy trình ủ phân hữu cơ bằng thùng Compost.

 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu và nhân dân thôn Mang Hạ xã Yên Nam được nghe lãnh đạo UBMTTQ tỉnh thông tin về tình hình môi trường và thực trạng ô nhiễm môi trường; ảnh hưởng của rác thải sinh hoạt không được thu gom, xử lý; hướng dẫn phân loại rác tại thải tại các hộ gia đình, phương pháp ủ phân và thực hành quy trình ủ phân hữu cơ bằng thùng Compost.

 
Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh thực hành quy trình ủ phân hữu cơ bằng thùng Compost tại thôn Mang Hạ, xã Yên Nam

Thông qua tập huấn nhằm tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức tự phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt ngay từ hộ gia đình, giúp tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển, giảm thiểu lượng chất thải sinh hoạt phát sinh ảnh hưởng xấu đến môi trường và cuộc sống, góp phần cùng địa phương nâng cao chất lượng môi trường sống sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn và thực hiện có hiệu quả tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhân dịp này, UBMTTQ tỉnh tặng 40 thùng ủ phân hữu cơ Compost và men ủ cho 40 hộ dân của thôn Mạng Hạ xã Yên Nam./.


Thùy Hương – Xuân Thắng