Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2021

Thông tin cần biết  
Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2021
Sáng ngày 06/12, Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2021


 
Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Trong thời gian ½ ngày, các đại biểu là Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng ban thanh tra nhân dân các xã, phường được nghe truyền đạt các nội dung: Tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; Đề án số 01 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2021 – 2025; nội dung của một số nghị quyết mới ban hành của HĐND tỉnh.

 
Đại diện cán bộ MTTQ tỉnh truyền đạt các nội dung của buổi tập huấn

Thông qua tập huấn giúp các đại biểu nắm vững quan điểm, chủ trương của đảng, pháp luật nhà nước về công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng. Đồng thời phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh./.

 


Thùy Hương – Xuân Thắng