Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức Hội nghị lần thứ Sáu

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức Hội nghị lần thứ Sáu
Sáng ngày 08/7/2021, Ủy ban MTTQ thị xã Duy Tiên nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức Hội nghị lần thứ Sáu, đồng chí Vũ Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự hội nghị

 
Các đại biểu dự hội nghịĐ/c Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy và đ/c Trần Đình Tiến - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã tặng hoa chúc mừng các ông bà được bầu bổ sung thành viên Ủy viên Ủy ban MTTQ thị xã

6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Ủy ban MTTQ các cấp trong toàn thị xã đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm với tổng số tiền đến hết ngày 30/6 là 1,4 tỷ đồng; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và 03 tiêu chuẩn gia đình văn hóa năm 2021; 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ thị xã đã tiếp nhận ủng hộ 800 triệu đồng vào quỹ “Vì người nghèo", phối hợp khảo sát, xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho 4 hộ nghèo với số tiền 50 triệu đồng/01 hộ; phối hợp tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; thực hiện tốt các cuộc giám sát, phản biện xã hội theo đúng kế hoạch đề ra… Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tập trung triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, việc tổ chức các bước quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số lượng, trình tự và thời gian quy định. Công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai kịp thời, hình thức tuyên truyền phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực góp phần tạo nên sự thành công tốt đẹp của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã.

 

 
Đ/c Trần Đình Tiến - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã báo cáo kết quả công tác MTTQ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu rõ vai trò của MTTQ tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", MTTQ thực hiện tốt công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động….

 


Đ/c Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đánh giá cao công tác MTTQ 6 tháng đầu năm, đặc biệt là công tác mặt trận tham gia chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã. Đồng chí thông báo nhanh kết quả công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu 2021, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn thị xã cần thực hiện trong thời gian tới, trọng tâm là: tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động tập hợp nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thi đua lao động sản xuất, các tổ chức thành viên rà soát các kế hoạch để triển khai thực hiện nhằm đạt hiệu quả thiết thực; tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; Tiếp tục tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công, cho hộ nghèo; triển khai kế hoạch và tổ chức 91 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất 18/11 cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Đăng ký thực hiện các tuyến phố văn minh năm 2021; Tổ chức tập huấn cho các ông bà thành viên Ủy ban MTTQ; Phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri và thường xuyên giám sát việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tham mưu tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân;…/.
Hoàng Hồng