Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban Kiểm tra thị ủy Duy Tiên giao ban công tác kiểm tra giám sát 9 tháng đầu năm, triền khai nhiệm vụ 3 tháng cuối...

Thông tin cần biết  
Ủy ban Kiểm tra thị ủy Duy Tiên giao ban công tác kiểm tra giám sát 9 tháng đầu năm, triền khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Duy Tiên tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát 9 tháng đầu năm, triền khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Tới dự có đồng chí Trịnh thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thị ủy.

 


Quang cảnh hội nghị

9 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) từ thị xã tới cơ sở đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp ban hành văn bản tổ chức thực hiện các quy định theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, thị ủy về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo quy định. Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm giám sát mở rộng, tập trung những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. UBKT các cấp tích cực đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thường xuyên sâu sát nắm tình hình cơ sở để kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Kết quả, 9 tháng qua, thị ủy và cơ sở đã kiểm tra 58 tổ chức đảng và 20 đảng viên, UBKT các cấp kiểm tra kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên và 56 tổ chức đảng về việc thực hiện nhiệm vụ KTGS, 35 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng; Tổ chức giám sát chuyên đề đối với 38 tổ chức đảng và 27 đảng viên. Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp và chi bộ đã xử lý kỷ luật 6 đồng chí, UBKT các cấp thi hành kỷ luật 4 đồng chí.
 


Đ/c Vũ Kiên - Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy chủ trì hội nghị

Từ nay đến cuối năm, cấp ủy từ thị xã tới cơ sở tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong đảng, phát huy vai trò giám sát thường xuyên của cấp ủy viên phụ trách đơn vị, địa bàn nhằm phát hiện tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT với cấp ủy các ngành khối nội chính và các ban ngành đoàn thể về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong đảng. Làm tốt công tác tham mưu, xem xét xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị kịp thời khách quan, đảm bảo đúng phương hướng, phương châm thủ tục, nguyên tắc và quy định.
 


Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu nêu kết quả đạt được, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, nắm bắt và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về đất đai, công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, thực hiện quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra giám sát.
 


Đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chi đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy biểu dương kết quả công tác KTGS cấp ủy từ thị xã tới cơ sở đạt được 9 tháng đầu năm. Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị: Cấp ủy UBKT các cấp tiếp tục quan tâm công tác lãnh đạo chỉ đạo công tác KTGS, khắc phục tồn tại trong kiểm tra dấu hiệu vi phạm, trong thông báo kết luận KTGS của cấp trên. Hoàn thành các cuộc KTGS năm 2023 và xây dựng chương trình KTGS năm 2024, quan tâm thực hiện quy chế giám sát. Trước mắt chuẩn bị tốt cho hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS, kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025./.Thùy Hương – Quang Hiếu