Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 769/QĐ-UBND về việc Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam

UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 769/QĐ-UBND về việc Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam
Ngày 18/5/2021, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 769/QĐ-UBND về việc Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam của Công ty cổ phần cảng quốc tế Hà Nam tại xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (điều chỉnh lần thứ Nhất)

 Theo đó


UBND tỉnh Hà Nam Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh hà Nm của Công ty cổ phần cảng quốc tế Hà Nam tại xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên với những nội dung điều chỉnh như sau:

- Diện tích sử dụng đất: 62,43 ha (không có tuyến đường dùng chung nằm trong Dự án)

- Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động năm 2020-2025, cụ thể như sau:

- Giai đoạn I: Từ năm 2020-2024

+ Quý IV/2021: Hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường, đất đai…, khởi công xây dựng dự án.

+ Quý I/2024: Đưa dự án đi vào hoạt động giai đoạn I.

- Giai đoạn II: Từ Quý I-Quý IV/2025

+ Quý I/2025: Triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn II của dự án.

+ Quý IV/2025: Hoàn thiện đầu tư xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn II của dự án; đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động

Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh Hà Nam

Dưới đây là toàn văn Quyết định 769/QĐ-UBND: Tải tại đây

 


HH