Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND thị xã Duy Tiên tọa đàm về nâng cao chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn thị xã năm 2023 và những năm tiếp theo

Thông tin Kinh tế xã hội  
UBND thị xã Duy Tiên tọa đàm về nâng cao chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn thị xã năm 2023 và những năm tiếp theo
Sáng ngày 21/9, UBND thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị tọa đàm về nâng cao chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn thị xã năm 2023 và những năm tiếp theo. Tới dự có đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên,  Phó Chủ tịch UBND thị xã, lãnh đạo Trung tâm GDNN – GDTX,  phòng LĐ&TBXH, phòng Tài chính - kế hoạch, phòng GD&ĐT.

 


Quang cảnh hội nghị


Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đánh giá về kết quả đạt được trong hoạt động liên kết đào tạo nghề, tổ chức tuyên truyền tư vấn cho phụ huynh và học sinh về hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh sau tốt nghiệp THCS, công tác đào tạo nghề chất lượng cao cho doanh nghiệp Nhật Bản, việc phối hợp các doanh nghệp trong khu công nghiệp để nắm bắt thị trường lao động, cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước khi tham gia học nghề. Các đại biểu cũng nêu khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong việc sắp xếp thời gian thực tập, cơ sở vật chất phục vụ cho thực hành. Từ đó định hướng, và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề những năm tiếp theo.
 


Đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên,  Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại hội nghị


Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Như Uy – Thị ủy viên,  Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các phòng, ban cơ quan chuyên môn của thị xã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền để phụ huynh và học sinh thấy được lợi ích của học nghề. Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND thị xã đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm GDNN – GDTX phục vụ công tác dạy học và đào tạo nghề. Đối với TT GDNN – GDTX cùng với nâng cao chất lượng dạy nghề cần chú trọng nâng cao chất lượng dạy học, sử dụng hiệu quả trang thiết bị hiện có, đảm bảo an toàn trong quá trình dạy nghề. Tiếp tục tăng cường liên kết đào tạo nghề hướng tới người học và thị trường lao động. Làm tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp đào tạo nghề cho học sinh nhất là tư vấn đến đối tượng là phụ huynh học sinh, đồng thời sớm hoàn thiện đề án liên kết đào tạo nghề.
  

Đại biểu thảo luận tại hội nghị


Thông qua tọa đàm, nhằm đánh giá đúng thực trạng trong công tác liên kết đào tạo nghề cũng như định hướng, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS. Đồng thời là dịp để các cấp, ngành, các đơn vị liến kết đào tạo nghề làm rõ hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh đáp ứng nhu cầu nguồn lao động cho các doanh nghiệp, góp phần thực hiện có hiệu quả đề án hướng nghiệp, đào tạo nghề, phân luồng và liên thông trong giáo dục đào tạo của thị xã giai đoạn 2020 - 2030, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn hiện nay./Thùy Hương – Quang Hiếu