Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND thị xã Duy Tiên thông báo kết quả vận động xây dựng “Quỹ Bảo trợ trẻ em” năm 2022 tính đến ngày 31 năm 7 năm 2022

Thông tin cần biết  
UBND thị xã Duy Tiên thông báo kết quả vận động xây dựng “Quỹ Bảo trợ trẻ em” năm 2022 tính đến ngày 31 năm 7 năm 2022
Ngày 03/8/2022, UBND thị xã Duy Tiên ban hành thông báo số 287/TB-UBND Thông báo kết quả vận động xây dựng “Quỹ Bảo trợ trẻ em” năm 2022 tính đến ngày 31 năm 7 năm 2022

 Căn cứ các văn bản của Ủy ban nhân dân thị xã: Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2022 về việc triển khai “Tháng hành động vì trẻ em" năm 2022 và Công văn số 451/UBND-LĐTB&XH ngày 19 tháng 5 năm 2022 về việc vận động ủng hộ Quỹ “Bảo trợ trẻ em" năm 2022;

Ủy ban nhân dân thị xã thông báo kết quả vận động xây dựng “Quỹ Bảo trợ trẻ em" năm 2022 tính đến ngày 31 năm 7 năm 2022 cụ thể như sau:

                 KẾT QUẢ VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM

Tính đến ngày 31/7/2022

STTĐơn vị

Số tiền nộp

(đồng)

Ngày nộp
1Trường Mầm non xã Mộc Bắc1,473,00024/5/2022
2Trường Mầm non xã Trác Văn1,335,00025/5/2022
3Trường THCS phường Tiên Nội1,381,00026/5/2022
4Bảo hiểm thị xã Duy Tiên676,00026/5/2022
5Phòng Tư pháp thị xã300,00026/5/2022
6Trường THCS phường Yên Bắc1,715,00027/5/2022
7Trường Mầm non xã Tiên Ngoại1,057,00027/5/2022
8Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã750,00030/5/2022
9Trường Mầm non xã Mộc Nam660,00030/5/2022
10Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã400,00031/5/2022
11Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã700,00031/5/2022
 Lãi tiền gửi tháng 5/202292,724 
12Phòng Kinh tế thị xã500,00001/6/2022
13Trung tâm DVNN thị xã500,00001/6/2022
14Phòng Nội vụ thị xã1,000,00001/6/2022
15Phòng Lao động - TB&XH thị xã1,000,00001/6/2022
16Phòng Y tế thị xã300,00001/6/2022
17Trường Tiểu học phường Đồng Văn2,794,06301/6/2022
18Trường THPT A Duy Tiên2,795,00001/6/2022
19Hội Chữ thập đỏ thị xã300,00002/6/2022
20Văn phòng Thị ủy và các ban XD Đảng5,550,00002/6/2022
21Trường Mầm non phường Hòa Mạc860,00002/6/2022
22Trường Tiểu học Tiên Yên1,576,0003/6/2022
23Trường THCS phường Duy Minh1,785,00003/6/2022
24Trung tâm GDNN-GDTX thị xã1,819,00008/6/2022
25Đài truyền thanh thị xã500,00009/6/2022
26Viện Kiểm sát nhân dân thị xã2,000,00009/6/2022
27Trường Mầm non phường Yên Bắc6,486,00010/6/2022
28Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã1,000,00013/6/2022
29Văn phòng HĐND&HĐND thị xã2,350,00013/6/2022
30Chi cục thống kê thị xã300,00014/6/2022
31Công an thị xã3,000,00014/6/2022
32Hội Khuyến học thị xã300,00015/06/2022
33Ủy ban MTTQ thị xã300,00015/6/2022
34Hội Cựu chiến binh thị xã300,00015/6/2022
35Phòng Quản lý đô thị thị xã1,000,00017/6/2022
36Đội Quản lý TT XD đô thị thị xã1,000,00017/6/2022
37Trường tiểu học Nguyễn Hữu Tiến5,232,00017/6/2022
38Trường Mầm non A xã Tiên Sơn1,387,00023/6/2022
39Trường Tiểu học B phường Châu Giang2,305,00024/6/2022
40Trường Mầm non phường Châu Giang2,573,00024/6/2022
41Trường Tiểu học A phường Châu Giang1,474,00027/6/2022
42Lãi phát sinh tháng 6/202296,99217/6/2022
43Liên đoàn lao động thị xã300,00027/6/2022
44Trường THCS phường Hòa Mạc1,813,00027/6/2022
45Trường Tiểu học xã Trác Văn1,992,00028/6/2022
46Trường Mầm non xã  Chuyên Ngoại1,000,00029/6/2022
47Công ty TNHH Kim Thành5,000,00029/6/2022
48Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã760,00029/6/2022
49Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã500,00001/7/2022
50Trường Tiểu học phường Hoàng Đông3,400,00007/7/2022
51Trường THCS xã Chuyên Ngoại2,024,00007/7/2022
52Trường Tiểu học xã Chuyên Ngoại1,868,00008/7/2022
53Trường Tiểu học xã Mộc Bắc1,290,00011/7/2022
54Thanh tra thị xã300,00013/7/2022
55Hội Nông dân thị xã300,00013/7/2022
56Trường THCS phường Bạch Thượng1,948,89313/7/2022
57 Đoàn Thanh niên CSHCM thị xã300,00013/7/2022 
58Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã200,00014/7/2022
59Trường Mầm non xã Yên Nam930,00019/7/2022
60Trường THCS xã Yên Nam1,507,00019/7/2022
61Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến2,728,00019/7/2022
62Lãi tiền gửi tháng 7/2022113,966 
63Trường Tiểu học B xã Tiên Sơn1,861,00020/7/2022
64Trường THCS phường Đồng Văn1,452,00021/7/2022
65Trường THCS xã Tiên Sơn2,300,00025/7/2022
66Trường THCS xã Trác Văn310,00026/7/2022
67Trường TH và THCS xã Tiên Ngoại1,879,00026/7/2022
68Trường THCS xã Mộc Nam617,00026/7/2022
69Trường Mầm non phường Duy Hải1,396,00026/7/2022
70Trường Mầm non phường Yên Bắc2,174,00026/7/2022
 Tổng cộng103,186,638 

 

 
Vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, để thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em" năm 2022. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục vận động cán bộ, công chức và người lao động tham gia ủng hộ xây dựng “Quỹ bảo trợ trẻ em" năm 2022 đạt kết quả cao.

 Mọi sự đóng góp ủng hộ xây dựng “ Quỹ Bảo trợ trẻ em" xin gửi vào tài khoản 3761.0 .9038591.91012 tại Kho bạc Nhà nước Duy Tiên

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã thường xuyên phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và xã hội thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động và thông báo công khai kết quả vận động trên phương tiện thông tin đại chúng để mọi tổ chức, cá nhân được biết, tiếp tục tham gia ủng hộ xây dựng quỹ.


Ủy ban nhân dân thị xã trân trọng thông báo./.

 

VP