Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND thị xã Duy Tiên khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ cho trưởng, phó thôn, xóm, tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2021

Tin tức - Sự kiện Văn hóa - Xã hội  
UBND thị xã Duy Tiên khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ cho trưởng, phó thôn, xóm, tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2021
Sáng ngày 28/10, UBND thị xã Duy Tiên khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ cho hơn 170 đại biểu là trưởng, phó thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thị xã

Trong thời gian 1 ngày, hơn 170 đại biểu là trưởng, phó các thôn, xóm, tổ dân phố của thị xã Duy Tiên nghiên cứu các chuyên đề; một số quy định của nhà nước về thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, tín ngưỡng; Vai trò, trách nhiệm của trưởng, phó thôn, xóm, tổ dân phố trong việc thực hiện quy định về tôn giáo, tín ngưỡng và quy chế dân chủ ở cơ sở; Công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng xã, phường, thôn xóm tổ dân phố vững mạnh; Một số quy định của nhà nước trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, công tác bảo vệ môi trường, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường; Về trật tự xây dựng, bảm đảm hành lang an toàn giao thông; Vai trò, trách nhiệm của trưởng, phó thôn xóm, tổ dân phố trong công tác tuyên truyền, phối hợp để đảm bảo trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông ở thôn xóm, phố. Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của thị xã 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020


Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức cơ bản về chính sách, pháp luật của nhà nước trên một số lĩnh vực, giúp cho đội ngũ trưởng, phó thôn xóm, tổ dân phố trên địa bàn tiếp thu tốt kỹ năng quản lý, điều hành. Từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác tại địa phương, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong tình hình hiện nay./.

 

Ánh Tuyết (Đài TT)