Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND Phường Tiên Nội tổ chức khai mạc tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 và khai giảng năm học 2022- 2023 trung tập cộ...

Thông tin cần biết  
UBND Phường Tiên Nội tổ chức khai mạc tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 và khai giảng năm học 2022- 2023 trung tập cộng đồng
UBND xã Tiên Nội tổ chức khai mạc tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 và khai giảng năm học 2022- 2023 trung tập cộng đồng. Tới dự có Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Sửu- Ủy viên Hội đồng lý luận TW- Phó hiệu trưởng trường đại học Nội Vụ Hà Nội, Lãnh đạo Sở giáo dục, Lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh, Lãnh đạo Thị ủy,HĐND, UBND thị xã, lãnh đạo một số phòng ban, đơn vị liên quan của thị xã của thị xã.

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời từ mồng 1 đến 7/10 với chủ đề “ Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid- 19", đồng chí Vũ Tân Dậu- Chủ tịch UBND phường Tiên Nội phát biểu khai mạc khẳng định:  Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời vừa là mục tiêu cũng là giải pháp mang tính thời đại của nền giáo dục góp phần xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao với mục tiêu đó, đồng chí Chủ tịch UBND phường phát biểu hưởng biểu hưởng ứng nhấn mạnh tới các nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn xã hội về vai trò vị trí của trung tâm học tập cộng đồng trong việc xây dựng xã hội học tập; Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong việc học tập thúc đẩy cơ hội cho mọi người; Cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và người dân cần quán triệt chủ trương của đảng và nhà nước về xây dựng xã hội học tập; Trung tâm học tập cộng đồng phường cần đa dạng hóa các hình thức với thời gian linh hoạt tình hình hiện nay; Kết hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình với xã hội tạo nên 1 môi trường giáo dục lành mạnh trong từng cộng đồng và tập thể. Phát huy chặt chẽ với hội khuyến học phường, các ban ngành liên quan tiếp tục đánh giá công nhận, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập. Duy trì và nâng cao chất lượng của trung tâm học tập cộng đồng cấp phường đã dược công nhận.

Năm học qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền đi phương, sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể, trung tâm học tập cộng phường Tiên Nội đã mở được 6 lớp chuyên đề bồi dưỡng kiến thức về chính sách, pháp luật; chăm sóc bảo vệ sức khỏe, chuyển giao KHKT trong sản xuất, chăn nuôi thu hút gần 1.000 học viên tham gia. Chất lượng các lớp học được nâng lên, phần lớn học viên đã biết vận dụng các kiến thức được tuyên truyền vào cuộc sống. Góp phần nâng cao dân trí, kỹ năng sống, kiến thức khoa học kỹ thuật cho người dân, từ đó tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương, từng bước xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh.

Phát huy kết quả đạt được, năm học 2022- 2023, trung tâm học tập cộng đồng phường Tiên Nội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án xã hội học tập giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn phường; Củng cố nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Tăng cường phổ biến kiến thức nhằm mở rộng hiểu biết nâng cao nhận thức và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trong cộng đồng; Đa dạng hóa các hình thức học tập với tham gia lý luận nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các đối tượng hoàn cảnh khó khăn học tập; Tăng cường củng cố xây dựng hội khuyến học vững mạnh hiệu quả, lấy củng cố chi hội khuyến học tổ dân phố, cơ quan đơn vị trường học là trọng tâm phát triển hạt nhân phong trào làm nòng cốt đưa công tác khuyến học khuyến tài lên một tầm cao mới; Triển khai các chương trình học tập trực tuyến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động dạy và học; Tổ chức các lớp, khóa học miễn phí và chi phí thấp cho trẻ em và người lớn, lồng ghép giới thiệu các nội dung học tập phù hợp nhóm đối tượng thông qua phần mềm trực tuyến; Tiếp tục duy trì các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng một cách thiết thực, hiệu quả đáp ứng nhu cầu học tập của các tầng lớp nhân dân trong phường".

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, đồng chí  Nguyễn Như Uy - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã biểu dương kết quả trung tâm học tập cộng đồng phường Tiên Nội đạt được trong năm qua. Đề nghị thười gian tới, UBND phường, Trung tâm học tập cộng đồng, các ngành đoàn thể phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân thấy được vai trò trong việc xây dựng xã hội học tập nâng cao nhận thức của người dân thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Tăng cường vai trò quản lý chỉ đạo chính quyền địa phương trong việc đẩy mạnh tổ chức hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn; Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong pường phối hợp trung tâm học tập cộng đồng tổ chức các hoạt động liên quan đến nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Tiếp tục tăng cường bổ sung cơ sở vật chất thiết bị cho trung tâm học tập cộng đồng. Tăng cường tổ chức các hoạt động phối hợp các doanh ghiệp, các tổ chức cá nhân mở các lớp dạy nghề tại địa phương. Định kỳ sơ tổng kết rút kinh nghiệm hàng năm.

Ngay sau lễ khai mạc tuần lễ học tập suốt đời, khai giảng năm học 2022- 2023 Trung tâm học tập cộng đông phường Tiên Nội, Phó Giáo sư tiến sỹ Nguyễn Viết Sửu - Ủy viên Hội đồng lý luận TW- Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội nói chuyện chuyên đề về lĩnh vực giáo dục và đào taọ cho cán bộ, giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, học viên trên địa bàn thị xã bằng hình thức trực tuyến từ Vhà văn hoá phường Tiên Nội tới các điểm cầu UBND xã, phường trên địa bàn thị xã./.

    
        Hồng Xiêm - Quang Huy