Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBMTTQ tỉnh phối hợp với UBMTTQ huyện Duy Tiên tuyên truyền, phổ biến một số luật mới ban hành và các nghị quyết tại ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
UBMTTQ tỉnh phối hợp với UBMTTQ huyện Duy Tiên tuyên truyền, phổ biến một số luật mới ban hành và các nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII
Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Duy Tiên tuyên truyền, phổ biến một số luật mới ban hành và các nghị quyết tại Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Toàn cảnh hội nghị


Gần 150 đại biểu là Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, TT và trưởng ban công tác mặt trận thôn, xóm, phố của huyện Duy Tiên được nghe báo cáo viên của Sở Tư pháp, Văn phòng HĐND tỉnh truyền đạt: Luật phòng, chống tham nhũng, Luật phòng chống tác hại của rượu bia, Luật Đầu tư công và nội dung các nghị quyết mới tại kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Thông qua tuyên truyền nhằm trang bị, bổ sung, cập nhật cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận những quy định mới của pháp luật, các nghị quyết mới ban hành của HĐND tỉnh liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần nâng cao hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ với các cơ quan liên quan trong triển khai, thực thi pháp luật, đưa nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống./.


Tin&ảnh: Ánh Tuyết (Đài TT)