Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền, vận động thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn h...

Thông tin cần biết  
Tuyên truyền, vận động thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất
Thị xã Duy Tiên vừa ban hành hướng dẫn tuyên truyền, vận động thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 (kèm theo Công văn số 225/UBND-KT)


Nội dung hướng dẫn tuyên truyền như sau:

Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 sẽ diễn ra từ 20giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút , Thứ  Bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023. Sự kiện nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội, tạo môi trường sống trong sạch, lành mạnh, sự phát triển bền vững. Để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới về chống biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng và đồng thời góp phần thúc đẩy việc thực thi hiệu quả hơn nữa Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025 và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh. Trân trọng đề nghị tất cả khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thị xã Duy Tiên tham gia Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 diễn ra trong thời gian 01 giờ từ 20h30 đến 21h30, Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023, cụ thể như sau:

- Các hộ sử dụng điện tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết, chỉ nên sử dụng 01 đến 02 bóng đèn tiết kiệm năng lượng phục vụ chiếu sáng.

- Các cơ quan hành chính, sự nghiệp chỉ dùng đèn chiếu sáng bảo vệ, tắt hết đèn chiếu sáng sân vườn, đèn trang trí.

- Các hộ kinh doanh tắt hết đèn trang trí, quảng cáo.

- Các doanh nghiệp nghiên cứu bổ trí kế hoạch sản xuất hợp lý sao cho tiết kiệm điện nhất có thể trong quá trình diễn ra sự kiện, hạn chế các thiết bị chiếu sáng, tắt các thiết bị chiếu sáng phục vụ trang trí.

- Các đơn vị quản lý vận hành hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, Đội Quản lý trật tự xây dựng độ thị thị xã tiết giảm công suất hệ thống đèn chiếu sáng đường phố, đèn trang trí tại công viên và các công trình công cộng khác trong thời gian diễn ra sự kiện.

Vì một xã hội tiến bộ, vì một sự phát triển bền vững và vì một môi trường trong sạch, lành mạnh rất mong nhận được sự phối hợp của các tổ chức, cơ quan, nhân dân trên địa bàn thị xã ./.

VP